Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lilla stranden

Grillplatsen ligger intill den lilla stranden på Almenäs. Grillplatsen är tillgänglighetsanpassad. Från parkeringsplatsen fram till grillplatsen leder en hårdgjord grusgång.

Grillplats

Skötsel: Tekniska förvaltningen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-14] Lilla stranden

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol