Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Udden I

Grillplatsen ligger intill den lilla stranden på Almenäs. Grillplatsen är tillgänglighetsanpassad. Från parkeringsplatsen fram till grillplatsen leder en hårdgjord grusgång.

Grillplats

Skötsel: Tekniska förvaltningen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-14] Udden I

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol