Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Naturreservat

Det finns totalt 16 naturreservat i anslutning till Borås. Några av dem är kommunala och några är statliga. I reservaten finns möjligheter till friluftsliv och rekreation av olika slag.

Man går över Vänga mosse på en spång

Vad är ett naturreservat?

Naturreservat är den vanligaste formen för att långsiktigt skydda värdefull natur. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter och skötselbestämmelser.

Syftet med ett naturreservat kan bland annat vara att bevara biologisk mångfald, återställa eller nyskapa värdefulla livsmiljöer för skyddade arter eller säkerställa områden för friluftslivet.

Särskilda regler

Särskilda regler gäller för allemansrätten i naturreservat. Allemansrätten innebär att du bland annat har en skyldighet att visa hänsyn i din omgivning. Du visar hänsyn genom att inte skada omgivningen eller störa vare sig djur- och växtliv eller andra personer som bor eller vistas i ett område.

Mer information: Skyddade områden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ofta har varje naturreservat även sina egna föreskrifter och regler. Var noggrann med att läsa dessa innan du besöker området. Särskilda föreskrifter och regler hittar du på respektive naturreservats sida.

Evenemang och dispens i naturreservat

Vill du vistas i ett naturreservat i större sällskap, hålla en aktivitet eller anordna en tävling? Då kan du behöva ansöka om ett tillstånd för det.

Mer om: Ansökan om upplåtelse av mark för tillfälliga aktiviteter Länk till annan webbplats.

Våra naturreservat (Modullista?)

 

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol