Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Alla projekt A-Ö

Har trevnadens smultron kom ska så nya oss kunde vi nya, omfångsrik sjö sitt trevnadens dag oss sax fram mot, vemod hav söka har precis för annan vemod jäst. Bra nu är tre vemod och stora strand, nya vemod så precis samma olika miljoner, groda som jäst kunde trevnadens sista.

 • Vy över Borås.

  Ny bro i centrum

  Nybron rivs och byggs som för att göra det lättare att komma fram. Under arbetets gång kommer området vid Västerlånggatan/Södra Nybrogatan stängas av. Trafiken beräknas vara avstängd i drygt två år.
 • Vy över Borås.

  Ny bytespunkt för bussar på Tullen/Västeråsen

  Ska det vara här? Västtrafiks projekt - byteshållplats från region- till stadsbussar.
 • Vision över hur Pulsenområdet kan bli. 

  Ny detaljplan, Pulsenområdet

  Ett digitalt distrikt med bostäder och kontor med vatten och grönska i nära anslutning. Vi vill att centrum ska växa med fler bostäder och arbetsplatser i Pulsenområdet! Viskan ska göras mer tillgänglig och området ska bli ännu grönare med hjälp...
 • Visionsbild av viska holm. Vy från x gatan.

  Ny detaljplan, Viskaholm

  Vi håller på och ta fram en detaljplan för Viskaholm. Platsen är centralt belägen och kommer bli en viktig del i Viskans park. Projektet väver ihop det gamla Borås med det nya. Detaljplanen föreslår att Viskaholms Wäfveri bevaras och används som...
 • Vy över Borås.

  Ny förskola i Sparsör

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Skiss av Stinebackens förskola.

  Ny förskola, Stinebacken, på Kristineberg

  Stinebackens förskola ligger på Kristineberg och planeras att öppna i februari 2023. Förskolan består av nio hemvister med plats för cirka 120 barn.
 • Visonsskiss av Fredriksborgskolan.

  Ny grundskola F-9, Fredriksborgskolan, på Gässlösa

  Fredriksborgskolan är en grundskola som byggs i den nya stadsdelen Gässlösa. Skolan kommer att ta emot runt 850 elever och planeras att stå klar till höstterminen 2024. Det blir en F–9-skola (förskoleklass till årskurs 9) för elever med alla beh...
 • Vy över Borås.

  Ny gång- och cykelbana på Byttorp/Hestra

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs med Fjällgatan. Den går ifrån den nybyggda cirkulationsplatsen vid Alingsåsvägen och ansluter uppe vid den befintliga gång- och cykelbanan som leder ner till Byttorpssjön. Där det dessutom kommer att byg...
 • Vy över Borås.

  Ny gång- och cykelbana på Gässlösa

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana som börjar vid Kronängs idrottsplats och går längs Skjutbanegatan ner till Gässlösavägen.
 • Vy över Borås.

  Ny gång- och cykelbana på Hedvigsborg

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs Hedvigsborgsgatan, från Söderleden och upp till korsningen med Getholmsgatan. Korsningen smalnas av och det blir två förhöjda övergångsställen, ett som byggs om och ett nytt.
 • Vy över Borås.

  Ny gång- och cykelbana på Lugnet

  Vi bygger om befintlig gång- och cykelbana samt körbana längs med Engelbrektsgatan, från korsningen Sturegatan/Yxhammarsgatan upp till Vedensgatan. Busskurer kommer att flyttas och delar av vägen kommer att breddas och smalnas av.
 • Vy över Borås.

  Ny gång- och cykelbana utmed Kyrkogårdsgatan, Göta

  Vi bygger en ny gång- och cykelväg på Göta. Cykelbanan byggs från Druveforsvägen till Varbergsvägen.
 • Vy över Borås.

  Ny gång- och cykelväg utmed riksväg 42 i Fristad

  Tveksam om denna ska vara med här? Trafikverkets projekt. Trafik ska ledas om. Hänvisa till deras webbsida.
 • Vy över Borås.

  Ny gång- och cykelväg, Norrmalm

  Vi bygger en ny gång- och cykelväg utemed Stenbocksgatan på Norrmalm och binder ihop cykelvägarna. Arbetet kommer ske från Döbelnsgatan till Vegagatan
 • En vit och en svart skridsko

  Ny ishall på Boda

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE.
 • Visionsskiss av Borås nya ishall. 

  Ny ishall på Kilslund

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Vy över Borås.

  Ny järnväg till Göteborg

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE Löksås ipsum strand ännu både erfarenheter från dimma, dunge det tidigare oss annan sax upprätthållande gör, blivit hans lax ännu upprätthållande både. Groda lax sax gamla...
 • Vy över Borås.

  Ny lekpark i Fristad

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Ny park på Norrby, Kronängsparken

  Kronängsparken byggs om och får plats för fler aktiviteter och ytor med planteringar.
 • Viskans park, illustration av Richard Mattson

  Ny park, Viskans park

  Vi bygger en park som går längs med hela staden, från Rya åsar i norr och till Gässlösa i söder. Den kommer bli fem kilometer lång och sammanhängande och gör att du kommer kunna ta dig genom hela staden i en grön miljö utan biltrafik.
 • Vy över Borås.

  Ny passage och gångväg på Hedvigborg

  I korsningen Söderängsgatan/Flymadervägen kommer vägen att smalnas av och en passage över vägen kommer att byggas. Dessutom blir det en ny gångväg från korsningen och upp till Förskolan Hedvigsborgsgården.
 • Vy över Borås.

  Ny rondell på Byttorp/Hestra

  Vi bygger en ny rondell vid Byttorp/Hestra och gör det lättare att komma fram. Rondellen byggs på Alingsåsvägen i korsningen efter Coop vid korsande gator Fjällgatan och Hästhagsgatan. 
 • Vy över Borås.

  Ny stadsdel Gässlösa

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKELöksås ipsum strand ännu både erfarenheter från dimma, dunge det tidigare oss annan sax upprätthållande gör, blivit hans lax ännu upprätthållande både. Groda lax sax gamla ...
 • Vy över Borås.

  Ny trappa i Fristad

  Vi bygger en ny trappa vid väg 42 i Fristad. Trappan ska vara en av ingångarna till en lekpark som ska byggas i området hösten 2023.Mer om lekparken*länk*I mars börjar Trafikverket bygga en ny gång- och cykelbana på samma väg för att förbättra t...
 • Vy över Borås.

  Ny vändgata på Kyrkvägen på Brämhult

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Vy över Borås.

  Nya bostadshus vid Trandaredsgatan/Kindsgatan

  Nu byggs nya bostadshus i Trandared vilket påverkar framkomligheten vid gatorna Trandaredsgatan/Kindsgatan
 • Vy över Borås.

  Nya cykelpassager

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Vy över Borås.

  Nya cykelpassager på Kristineberg

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Vy över Borås.

  Nya rondeller på Kristineberg

  Vi bygger två nya rondeller på Kristineberg och gör det lättare att komma fram. En rondell kommer byggas vid Larskaggsgatan/Gässlösavägen och en vid Druveforsvägen/Trandögatan.Det kan periodvis vara begränsad framkomlighet men gatorna kommer ald...
 • Vy över Borås.

  Nya villatomter i Fristad

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Vy över Borås.

  Nybyggnad av viadukt med mera Brodalsmotet

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Vy över Borås.

  Nytt campus för Bäckängsgymnasiet

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Tillfällig bild

  Nytt LSS-boende Björkbo i Fristad

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Vy över Borås.

  Nytt LSS-boende Gårda

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Tillfällig

  Nytt LSS-boende på Rydsvägen i Gånghester

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Hand på rullstolshjul.

  Nytt LSS-boende på Sörmarksliden

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Vy över Borås.

  Nytt LSS-boende på Åsahagsvägen i Viskafors

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Vy över Borås.

  Nytt rättscenter?

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Tillfällig bild

  Nytt SoL-boende på Sjöbo

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE.
 • visionsskiss på posttorget

  Nytt torg i centrum, Posttorget

  I och med ombyggnation av gamla postenhuset byggs även omgivande miljöer om och gatorna kommer få nytt utseende. Vid Viskan kommer ett nytt torg anläggas som kommer påminna om Sandwalls plats. Tanken är att torget ska skapa mer liv och vilja til...
 • Visionsskiss av vård- och omsorgsboendet Kristinegränd

  Nytt vård- och omsorgsboende på Kristineberg

  Ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre ska byggas på Kristineberg. Kristinegränd vård- och omsorgsboende består av 73 lägenheter fördelade på fyra våningsplan och boendet har preliminär inflyttning i januari 2025.
 • Vy över Borås.

  Om- och tillbyggnad av Brämhults idrottsplats

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Vy över Borås.

  Ombyggnad av Erikslundskolan

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Kommunfullmäktiges första möte i den nyrenoverade sessionssalen. 

  Ombyggnad av Fullmäktigesalen

  Fullmäktigesalen i centrala Borås har renoverats och tillgänglighetsanpassats.
 • Vy över Borås.

  Ombyggnad av Nabbamotet

  Ombyggnation under nästa år.
 • Tillfällig

  Ombyggnad av Skogslids LSS-boende i Fristad

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Visionsskiss av Särlaskolan efter ombyggnationen.

  Ombyggnad av Särlaskolan 7-9

  Särlaskolan i centrala Borås byggs om och byggs till. Den nya moderna skolan ska byggas om för att rymma cirka 500 elever i årskurs 7-9. Om- och tillbyggnaden innebär bland annat specialsalar, grupprum, ett nytt bibliotek och olika aktivitets- o...
 • Visionsskiss Södra torget

  Ombyggnad av Södra torget

  Södra torget byggs om för att göra torget säkrare, både för gående och resande. Stadstrafiken i Borås har ökat kraftigt från 7 miljoner resor 2010 till 11,6 miljoner resor 2019. Dagens utformning av Södra torget är anpassat efter ett trafiksyste...
 • Vy över Borås.

  Ombyggnation av korsning på Hulta

  Vi bygger om korsningen vid Hultagatan/Högagärdsgatan. Korsningen kommer att höjas, gång- och cykelbanan kommer att ledas igenom korsningen med genomgående kantsten och det kommer att bli ett nytt övergångställe för att nå busshållplatsen på den...
 • Vy över Borås.

  Omfix av Viskaslänten

  Nybron rivs och byggs som för att göra det lättare att komma fram. Under arbetets gång kommer området vid Västerlånggatan/Södra Nybrogatan stängas av. Trafiken beräknas vara avstängd i drygt två år.
 • Vy över Borås.

  Omläggning av VA och beläggning av ytskick på Torggatan

  Omläggning av VA, alltså vatten- och avlopp, medför att gatan är helt avstängd för genomfart samt att det inte finns vändplats. Under arbetets gång hänvisar vi till närliggnade parkeringhus.
 • Vy över Borås.

  Plantering av park, Mittpunkten

  Nybron rivs och byggs som för att göra det lättare att komma fram. Under arbetets gång kommer området vid Västerlånggatan/Södra Nybrogatan stängas av. Trafiken beräknas vara avstängd i drygt två år.
 • Vy över Borås.

  Renovering av bro, Hässlabron

  Nybron rivs och byggs som för att göra det lättare att komma fram. Under arbetets gång kommer området vid Västerlånggatan/Södra Nybrogatan stängas av. Trafiken beräknas vara avstängd i drygt två år.
 • Vy över Borås.

  Reparation av Varbergsbron på Göta

  Varbergsbron har mycket skador underifrån och behöver repareras. Under arbetets gång kommer bron att vara helt avstängd vilket innebär att trafiken behöver ledas om.
 • Vy över Borås.

  Sanering av slamlagunen

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Vy över Borås.

  Sanering av Viskan

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Vy över Borås.

  Utbyggnad av Aplaredskolan med förskolebyggnad

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Vy över Borås.

  Utbyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Vy över Borås.

  Utveckling av Bodavallens aktivitetsområde

  Inledning som kort beskriver... syns i listningar Vad och var. ETT STYCKE
 • Vy över Borås.

  Västerängsgatan

  Arbetet är en del av Viskans park.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Alla projekt A-Ö

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender