Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nya bostadshus vid Trandaredsgatan/Kindsgatan

Startar: | Planeras att var klart:

Nu byggs nya bostadshus i Trandared vilket påverkar framkomligheten vid gatorna Trandaredsgatan/Kindsgatan

Störningar

Byggnation av bostadshusen medför liten påverkan av framkomligheten på Trandaredsgatan, medan det blir en stor påverkan på Kindsgatan.

Vy över Borås.
Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du läsa status kring vad som händer i arbetet med att bygga nya bostäder

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Utförande


Karta

Karta

Kartan visar en vy över...

Information, ikon

Läs även om:

Länkar och information som exempelvis, gällande detaljplan, ÖP, strukturskiss, nyheter och annat som kan intressera.

Projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-24] Nya bostadshus vid Trandaredsgatan/Kindsgatan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol