Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny park på Norrby, Kronängsparken

Startar: | Planeras att var klart:

Kronängsparken byggs om och får plats för fler aktiviteter och ytor med planteringar.

Arbetet kommer ske i olika etapper. Bollplanen kommer flyttas något och få nytt konstgräs. Det kommer också byggas fler platser för aktiviteter som parkour och lek. Dessutom kommer vi ta fram ytor med planteringar för både buskar och perenner. Vi anlägger också ytor där du själv kan odla.

Vi bygger och anlägger det norrbyborna önskar

Planerandet kring Kronängsparkens utformning gjordes i dialog med norrbyborna. I framtagandet av parken lades stor vikt vid invånarnas synpunkter och parken har formats efter det.

En del av Viskans park

Kronängsparken är en del av Viskans park, ett grönt parkstråk som ska gå hela vägen från Gässlösa i söder till Rya åsar i norr.

Viskans park *länk*

Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du se vad status är för Kronängsparken.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Planering

Mars 2022: Arbetet smygstartade med att ta ned trädallén vid Västra nygatan.
Augusti 2022: Arbetet med etapp 1, bollplanen flyttas och får nytt konstgräs och läkare, påbörjades.
Oktober 2022: Arbetet är satt på paus.

Utförare/Entreprenör:

Servicekontoret
Telefon: 033-35 70 00
E-post: servicekontoret@boras.se

Karta

Karta

Kartan visar en vy över...

Information, ikon

Läs även om:

  • Översiktsplan
  • Gällande detaljplan
  • Viskans park
  • Socialt hållbart Borås
  • Drömmen om Norrby
  • Norrbydagen 2022

Andra projekt på Norrby eller likande projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-24] Ny park på Norrby, Kronängsparken

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol