Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Status

Har trevnadens smultron kom ska så nya oss kunde vi nya, omfångsrik sjö sitt trevnadens dag oss sax fram mot, vemod hav söka har precis för annan vemod jäst. Bra nu är tre vemod och stora strand, nya vemod så precis samma olika miljoner, groda som jäst kunde trevnadens sista.

Idé eller uppstartas

Evenuellt någon liten förklaring.

Planeras

Evenuellt någon liten förklaring.

Utförs

Evenuellt någon liten förklaring.

 • Skiss av Stinebackens förskola.

  Ny förskola, Stinebacken, på Kristineberg

  Stinebackens förskola ligger på Kristineberg och planeras att öppna i februari 2023. Förskolan består av nio hemvister med plats för cirka 120 barn.
 • Vy över Borås.

  Omläggning av VA och beläggning av ytskick på Torggatan

  Omläggning av VA, alltså vatten- och avlopp, medför att gatan är helt avstängd för genomfart samt att det inte finns vändplats. Under arbetets gång hänvisar vi till närliggnade parkeringhus.
 • Vy över Borås.

  Ombyggnation av korsning på Hulta

  Vi bygger om korsningen vid Hultagatan/Högagärdsgatan. Korsningen kommer att höjas, gång- och cykelbanan kommer att ledas igenom korsningen med genomgående kantsten och det kommer att bli ett nytt övergångställe för att nå busshållplatsen på den...
 • Visionsskiss Södra torget

  Ombyggnad av Södra torget

  Södra torget byggs om för att göra torget säkrare, både för gående och resande. Stadstrafiken i Borås har ökat kraftigt från 7 miljoner resor 2010 till 11,6 miljoner resor 2019. Dagens utformning av Södra torget är anpassat efter ett trafiksyste...
 • Visionsskiss av Särlaskolan efter ombyggnationen.

  Ombyggnad av Särlaskolan 7-9

  Särlaskolan i centrala Borås byggs om och byggs till. Den nya moderna skolan ska byggas om för att rymma cirka 500 elever i årskurs 7-9. Om- och tillbyggnaden innebär bland annat specialsalar, grupprum, ett nytt bibliotek och olika aktivitets- o...
 • Kommunfullmäktiges första möte i den nyrenoverade sessionssalen. 

  Ombyggnad av Fullmäktigesalen

  Fullmäktigesalen i centrala Borås har renoverats och tillgänglighetsanpassats.
 • Vy över Borås.

  Ny passage och gångväg på Hedvigborg

  I korsningen Söderängsgatan/Flymadervägen kommer vägen att smalnas av och en passage över vägen kommer att byggas. Dessutom blir det en ny gångväg från korsningen och upp till Förskolan Hedvigsborgsgården.
 • Vy över Borås.

  Ny gång- och cykelbana på Byttorp/Hestra

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs med Fjällgatan. Den går ifrån den nybyggda cirkulationsplatsen vid Alingsåsvägen och ansluter uppe vid den befintliga gång- och cykelbanan som leder ner till Byttorpssjön. Där det dessutom kommer att byg...
 • Vy över Borås.

  Ny gång- och cykelbana på Hedvigsborg

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs Hedvigsborgsgatan, från Söderleden och upp till korsningen med Getholmsgatan. Korsningen smalnas av och det blir två förhöjda övergångsställen, ett som byggs om och ett nytt.
 • Visonsskiss av Fredriksborgskolan.

  Ny grundskola F-9, Fredriksborgskolan, på Gässlösa

  Fredriksborgskolan är en grundskola som byggs i den nya stadsdelen Gässlösa. Skolan kommer att ta emot runt 850 elever och planeras att stå klar till höstterminen 2024. Det blir en F–9-skola (förskoleklass till årskurs 9) för elever med alla beh...
 • Vy över Borås.

  Nya bostadshus vid Trandaredsgatan/Kindsgatan

  Nu byggs nya bostadshus i Trandared vilket påverkar framkomligheten vid gatorna Trandaredsgatan/Kindsgatan

Klart

Evenuellt någon liten förklaring.

Det finns just nu inga klara projekt.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Status

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender