Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny gång- och cykelbana i Hedvigsborg

Projektstart: | Planeras att var klart:

Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs Hedvigsborgsgatan, från Söderleden och upp till korsningen med Getholmsgatan. Korsningen smalnas av och det blir två förhöjda övergångsställen, ett som byggs om och ett nytt.

Den nya cykelbanan är en del av det pågående arbete Borås Stad gör för att utveckla möjligheten att ta sig fram med cykel i staden

Vy över Borås.
Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du läsa status kring vad som händer i arbetet med gång- och cykelvägen.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Utförande

Arbetet går enligt planering blabla


Karta

Karta

Kartan visar en vy över...

Information, ikon

Läs även om:

Länkar och information som exempelvis, gällande detaljplan, ÖP, strukturskiss, nyheter och annat som kan intressera.

Projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-06-23] Ny gång- och cykelbana i Hedvigsborg

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol