Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny park på Norrby, Kronängsparken

Projektstart: | Planeras att var klart:

Vi bygger en park på Norrby utifrån det som boende önskat. Kronängsparken är en del av Viskans park, som sträcker sig från Rya Åsar i norr till Gässlösa i söder.

Vi vill bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå och utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park. Fotbollsplanen kommer flyttas lite för att Norrbyhuset ska kunna utvecklas och växa.

Arbetet kommer pågå under en längre tid och göras i olika steg. Bland annat kommer bollplanen att flyttas lite och få nytt konstgräs. Vi kommer också bygga fler platser för akitiviteter som parkour och lek.

Dessutom kommer vi ta fram ytor med mer planteringar av blommor där du kan ta det lugnt och umgås med dina nära och kära!

Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du se vad status är för Kronängsparken.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Planering

Under våren 2022 påbörjade vi arbetet med Kronängsparken genom att flytta på träden som stod på allén vid fotbollsplanen.

Vi väntar fortfarande på tidplan för byggnationen från exploatören.

Karta

Karta

Kartan visar en vy över...

Information, ikon

Läs även om:

  • Översiktsplan
  • Gällande detaljplan
  • Viskans park
  • Socialt hållbart Borås
  • Drömmen om Norrby
  • Norrbydagen 2022

Andra projekt på Norrby eller likande projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-05-10] Ny park på Norrby, Kronängsparken

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol