Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny park, Viskans park

Startar: | Planeras att var klart:

Vi bygger en park som går längs med hela staden, från Rya åsar i norr och till Gässlösa i söder. Den kommer bli fem kilometer lång och sammanhängande och gör att du kommer kunna ta dig genom hela staden i en grön miljö utan biltrafik.

Parken byggs i etapper, där vi färdigställer en park innan vi skapar nästa. I slutänden har vi ett sammanväxt pärlband av parker som går som en, linjärt genom hela staden.

Idéen sammanfattas i stadsbyggnadsprogrammet "Staden vid parken". Stadsbyggnadsprogrammet beskriver hur parken är tänkt att gå genom staden, vilka fördelar det finns med att bygga en lång park och hur det är tänkt att parken ska byggas.

Parkens väg genom staden

Parken startar i Gässlösa i söder och sträcker sig genom staden till Rya Åsar i norr. På sin väg passerar den stadsdelarna Gässlösa, Göta, Centrum, Norrby och Getängen. Parken går intill eller genom flera griftegårdar och flera redan befintliga parker, som till exempel Stadsparken. Storleken och utformningen på parken kommer att variera från smala gångpassager till stora öppna grönytor. Parken innebär att flera stora barriärer som finns idag byggs bort genom att nya broar byggs över järnvägen, motorvägen och andra stora vägar.

Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du se vad status är för den nya parken, Viskans park.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Planering

Viskans park är en fem kilometer lång park och består av flera delprojekt. Delprojekten har alla olika status. Några är i idéstadiet och andra är under utförande eller klart.

Projektet som helhet befinner sig i planeringsstadiet.

Under hösten 2022 påbörjas arbetet med Kronängsparken som är en del av Viskans park. Under 2022 påbörjas också den första etappen i ett pollineringsprojekt som drivs av Parkenheten i Borås Stad.

Anteckning med skiss av hus

Delprojekt

Viskans park är en fem kilometer lång park och består av flera delprojekt. Delprojekten har alla olika status. Några är i idéstadiet och andra är under utförande eller klart. Du kan läsa om delarnas status under vardera delprojekts sida.

Delprojekt

Karta

Karta

Kartan visar en vy över...

Information, ikon

Läs även om:

  • Vision 2025
  • Borås översiktsplan
  • Borås utbyggnadsstrategi
  • Stadsbyggnadsprogrammet: Staden vid parken
  • Nyhet: Vinnaren av Mittpunkten
  • Nyhet: Sjömarkenskolan inviger sin superpark
  • Nyhet: Arkitektteam valt för att utveckla Pulsenområdet
  • Nyhet: Arkitekttävling Mittpunkten
  • Nyhet: Namntävlingen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-25] Ny park, Viskans park

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol