Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ombyggnad av Södra torget

Startar: | Planeras att var klart:

Södra torget byggs om för att göra torget säkrare, både för gående och resande. Stadstrafiken i Borås har ökat kraftigt från 7 miljoner resor 2010 till 11,6 miljoner resor 2019. Dagens utformning av Södra torget är anpassat efter ett trafiksystem som inte har varit i bruk på 15 år och för betydligt färre antal resor och fordonsrörelser. Detta skapar överbelastning, otydlighet för boråsarna och inte minst en dålig trafiksäkerhet.

Prenumerera på information om Södra torget

Vanliga frågor och svar om ombyggnationen av Södra torget *länka*

Visionsskiss Södra torget

Visionsskiss: Richard Mattsson, stadsarkitekt

Ikon: Kalender

Vad händer nu

Ombyggnationen beräknas ske i två etapper. Etapp 1 kommer vara omläggningar av busslinjer och i etapp 2 kommer en torgyta byggas, med inslag av träd och grönska.

Eventuella störningar

Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet för gående över torget.

Kollektivtrafiken kommer tillfälligt att påverkas. Det är Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken i Borås Stad. För mer information om busslinjernas tillfälliga dragning, kontakta Västtrafik.

Information från Västtrafik om Södra torgets busslinjer. Länk till annan webbplats.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande, byggnation

Klart

Status: Utförande

  • April 2022: Ombyggnation av etapp 1 påbörjas.
  • November 2022: Ombyggnation av etapp 2 påbörjas. Bussarna börjar köra från torget.

Utförare/Entreprenör:

Servicekontoret
Telefon: 033-35 70 00
E-post: servicekontoret@boras.se

Karta

Karta

Södra torget ligger mitt i centrala Borås. På kartan kan du även se andra projekt som byggs i närheten.

Information, ikon

Läs även om:

Gällande detaljplan: Del av stadscentrum Stadsparken m.m. Öppnas i nytt fönster. (Fasttälld: 1984)

Projekt i centrum, Borås

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-24] Ombyggnad av Södra torget

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol