Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trafik- och gatumiljö

Inled med en kort text om vad sidan handlar om. Var noga med att använda rubriker på ett korrekt sätt.

 • Vy över Borås.

  Ny bro i centrum

  Nybron rivs och byggs som för att göra det lättare att komma fram. Under arbetets gång kommer området vid Västerlånggatan/Södra Nybrogatan stängas av. Trafiken beräknas vara avstängd i drygt två år.
 • Vy över Borås.

  Ny gång- och cykelbana på Byttorp/Hestra

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs med Fjällgatan. Den går ifrån den nybyggda cirkulationsplatsen vid Alingsåsvägen och ansluter uppe vid den befintliga gång- och cykelbanan som leder ner till Byttorpssjön. Där det dessutom kommer att byg...
 • Vy över Borås.

  Ny gång- och cykelbana på Gässlösa

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana som börjar vid Kronängs idrottsplats och går längs Skjutbanegatan ner till Gässlösavägen.
 • Vy över Borås.

  Ny gång- och cykelbana på Hedvigsborg

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs Hedvigsborgsgatan, från Söderleden och upp till korsningen med Getholmsgatan. Korsningen smalnas av och det blir två förhöjda övergångsställen, ett som byggs om och ett nytt.
 • Vy över Borås.

  Ny gång- och cykelbana på Lugnet

  Vi bygger om befintlig gång- och cykelbana samt körbana längs med Engelbrektsgatan, från korsningen Sturegatan/Yxhammarsgatan upp till Vedensgatan. Busskurer kommer att flyttas och delar av vägen kommer att breddas och smalnas av.
 • Vy över Borås.

  Ny gång- och cykelbana utmed Kyrkogårdsgatan, Göta

  Vi bygger en ny gång- och cykelväg på Göta. Cykelbanan byggs från Druveforsvägen till Varbergsvägen.
 • Vy över Borås.

  Ny gång- och cykelväg utmed riksväg 42 i Fristad

  Tveksam om denna ska vara med här? Trafikverkets projekt. Trafik ska ledas om. Hänvisa till deras webbsida.
 • Vy över Borås.

  Ny gång- och cykelväg, Norrmalm

  Vi bygger en ny gång- och cykelväg utemed Stenbocksgatan på Norrmalm och binder ihop cykelvägarna. Arbetet kommer ske från Döbelnsgatan till Vegagatan
 • Vy över Borås.

  Ny passage och gångväg på Hedvigborg

  I korsningen Söderängsgatan/Flymadervägen kommer vägen att smalnas av och en passage över vägen kommer att byggas. Dessutom blir det en ny gångväg från korsningen och upp till Förskolan Hedvigsborgsgården.
 • Vy över Borås.

  Ny rondell på Byttorp/Hestra

  Vi bygger en ny rondell vid Byttorp/Hestra och gör det lättare att komma fram. Rondellen byggs på Alingsåsvägen i korsningen efter Coop vid korsande gator Fjällgatan och Hästhagsgatan. 
 • Vy över Borås.

  Ny trappa i Fristad

  Vi bygger en ny trappa vid väg 42 i Fristad. Trappan ska vara en av ingångarna till en lekpark som ska byggas i området hösten 2023.Mer om lekparken*länk*I mars börjar Trafikverket bygga en ny gång- och cykelbana på samma väg för att förbättra t...
 • Vy över Borås.

  Nya bostadshus vid Trandaredsgatan/Kindsgatan

  Nu byggs nya bostadshus i Trandared vilket påverkar framkomligheten vid gatorna Trandaredsgatan/Kindsgatan
 • Vy över Borås.

  Nya rondeller på Kristineberg

  Vi bygger två nya rondeller på Kristineberg och gör det lättare att komma fram. En rondell kommer byggas vid Larskaggsgatan/Gässlösavägen och en vid Druveforsvägen/Trandögatan.Det kan periodvis vara begränsad framkomlighet men gatorna kommer ald...
 • visionsskiss på posttorget

  Nytt torg i centrum, Posttorget

  I och med ombyggnation av gamla postenhuset byggs även omgivande miljöer om och gatorna kommer få nytt utseende. Vid Viskan kommer ett nytt torg anläggas som kommer påminna om Sandwalls plats. Tanken är att torget ska skapa mer liv och vilja til...
 • Vy över Borås.

  Ombyggnad av Nabbamotet

  Ombyggnation under nästa år.
 • Visionsskiss Södra torget

  Ombyggnad av Södra torget

  Södra torget byggs om för att göra torget säkrare, både för gående och resande. Stadstrafiken i Borås har ökat kraftigt från 7 miljoner resor 2010 till 11,6 miljoner resor 2019. Dagens utformning av Södra torget är anpassat efter ett trafiksyste...
 • Vy över Borås.

  Ombyggnation av korsning på Hulta

  Vi bygger om korsningen vid Hultagatan/Högagärdsgatan. Korsningen kommer att höjas, gång- och cykelbanan kommer att ledas igenom korsningen med genomgående kantsten och det kommer att bli ett nytt övergångställe för att nå busshållplatsen på den...
 • Vy över Borås.

  Omfix av Viskaslänten

  Nybron rivs och byggs som för att göra det lättare att komma fram. Under arbetets gång kommer området vid Västerlånggatan/Södra Nybrogatan stängas av. Trafiken beräknas vara avstängd i drygt två år.
 • Vy över Borås.

  Omläggning av VA och beläggning av ytskick på Torggatan

  Omläggning av VA, alltså vatten- och avlopp, medför att gatan är helt avstängd för genomfart samt att det inte finns vändplats. Under arbetets gång hänvisar vi till närliggnade parkeringhus.
 • Vy över Borås.

  Plantering av park, Mittpunkten

  Nybron rivs och byggs som för att göra det lättare att komma fram. Under arbetets gång kommer området vid Västerlånggatan/Södra Nybrogatan stängas av. Trafiken beräknas vara avstängd i drygt två år.
 • Vy över Borås.

  Renovering av bro, Hässlabron

  Nybron rivs och byggs som för att göra det lättare att komma fram. Under arbetets gång kommer området vid Västerlånggatan/Södra Nybrogatan stängas av. Trafiken beräknas vara avstängd i drygt två år.
 • Vy över Borås.

  Reparation av Varbergsbron på Göta

  Varbergsbron har mycket skador underifrån och behöver repareras. Under arbetets gång kommer bron att vara helt avstängd vilket innebär att trafiken behöver ledas om.
 • Vy över Borås.

  Västerängsgatan

  Arbetet är en del av Viskans park.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trafik- och gatumiljö

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender