Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Vi vårdar och sköter om Borås natur

I Borås finns mycket vacker natur.
Det finns skogar, sjöar och vattendrag
med mycket växter och djur.

Det är viktigt att sköta naturen rätt
så att också barn och barnbarn
får njuta av den vackra naturen.

Kommunen ansvarar för att
vårda naturen i Borås.
Det kan vi till exempel göra
genom att skapa naturreservat.

Vi ansvarar också för att
se till att människor och företag
är rädda om naturen.

Miljö- och konsumentnämnden
har huvudansvaret för hur
naturen i Borås vårdas och sköts.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vi vårdar och sköter om Borås natur

g q n C