Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Samverkan med funktionshinderföreningar

Borås Stad samarbetar med funktionshinder föreningar
på funktionshinderrådet.
På rådet diskuterar vi frågor om hinder som finns i staden.

I Borås stad finns tre funktionshinderråd:

Tillgänglighetsombud

Borås stad har tjugofyra tillgänglighetsombud.

Tillgänglighetsombud är personer som arbetar i olika förvaltningar och bolag. De träffas två gånger per år. Vid träffen diskuterar de hur vi arbetar med tillgänglighet i Borås.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samverkan med funktionshinderföreningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol