Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samverkan med funktionshinderföreningar

Borås Stad samarbetar med funktionshinder föreningar
på funktionshinderrådet.
På rådet diskuterar vi frågor om hinder som finns i staden.

I Borås stad finns tre funktionshinderråd:

Tillgänglighetsombud

Borås stad har tjugofyra tillgänglighetsombud.

Tillgänglighetsombud är personer som arbetar i olika förvaltningar och bolag. De träffas två gånger per år. Vid träffen diskuterar de hur vi arbetar med tillgänglighet i Borås.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samverkan med funktionshinderföreningar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol