Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

180 nya bibliotek på Borås Stads förskolor

Artikeln publicerades:

Under 2022 och början av 2023 har ett arbete pågått med att starta upp bibliotek på Borås Stads förskolor. I kapprum eller andra tillgängliga ytor har ett fyrtiotal förskolor startat upp sina bibliotek, oftast ett per avdelning.

Förskolorna har själva fått välja vad de kallar sina bibliotek, kapprumsbibliotek, förskolebibliotek eller mini-bibliotek. Men oavsett namn är syftet det samma, att inspirera till högläsning och göra det lättare för föräldrar och barn att låna hem böcker.

Satsningen är ett samarbete mellan Förskoleförvaltningen och Kulturförvaltningen. Tack vare statsbidragspengar och finansiering från båda förvaltningarna har samtliga förskolor som anmält intresse fått möjlighet att vara med, det har lett till att cirka 180 bibliotek kunnat startas upp.

På Blåklintens förskola i Borgstena kom man tidigt igång med Kapprumsbibliotek på alla tre avdelningar. Eva Hedberg Severinsson är läs- och kulturombud på Blåklinten.

– För oss var det ingen tvekan att hoppa på när erbjudandet kom, berättar hon. Det är jättekul att det görs en sån här viktig satsning.

Förskolan Blåklintens kapprumsbibliotek.

Varför är det viktigt med kapprumsbibliotek?

– Anledningen till att vi ville vara med är att läsningen är en så viktig del i barnets språkutveckling. Vi läser mycket på förskolan, men vill skapa bra möjligheter för högläsning hemma också. Alla föräldrar har inte körkort och här ute på landet kan det medföra att det inte alltid är så enkelt att ta sig till ett bibliotek, nu kan alla låna med sig en bok hem. Vi försöker prata med föräldrarna och visa på vilka positiva effekter läsningen har. Vi märker ju att barnen får ett större ordförråd och att de blir mer självsäkra. Under lässtunden tränar de också sin koncentration och utvecklar sin fantasi.

På Blåklinten har utlåning hittills funkat bra. Eva Hedberg Severinsson berättar att det går lite i vågor hur många böcker som lånas ut.

– På fredagar är det till exempel många som passar på att låna med sig en bok hem över helgen. Precis innan jul hade vi också en topp i utlåningen. Barnen är aktiva och väljer oftast själva vilka böcker de vill låna hem.

Val av böcker och inköp görs av bibliotekarier

Både urval och inköp av böcker hanteras av biblioteken i kommunen. För Blåklintens böcker ansvarar bibliotekarien Malin Ståhl på Fristad bibliotek. I deras område har även förskolorna Tallbacken, Frufällegården och Växthuset startat bibliotek.

– Jag anpassar urvalet av böckerna utifrån barnens åldrar på de olika avdelningarna. Avdelningar med yngre barn får inte samma böcker som avdelningar med äldre barn. Förskolorna väljer också själva vilket utlåningssystem de vill ha, grundtanken är att det ska vara enkelt både för föräldrar och för personal att hantera biblioteket, berättar Malin Ståhl.

Förskolornas bibliotek är tänkta att fungera som ett komplement till bibliotekens verksamhet.

– Jag tycker att satsningen på kapprumsbibliotek är fantastisk, säger Malin Ståhl. Vi behöver jobba på olika sätt för att nå ut med böcker och stimulera till läsning. När man läser tillsammans med sitt barn delar man en värld av berättelser, upplevelser och sagor. Det ger tillfälle för tankar och reflektioner och skapar en lugn och stressfri miljö för barnen där boken får vara i fokus. Vi kanske inte lyckas nå alla barn, men många, och framförallt kanske vi på det här sättet når de barn och familjer som vanligtvis inte besöker biblioteket.

En låda med olika barnböcker på ett kapprumsbibliotek i Fristad. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-04-03] 180 nya bibliotek på Borås Stads förskolor

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol