Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

28 år sedan sist – de flyttar in i en helt ny grundskola

Artikeln publicerades:

Nu börjar flera av våra skolenheter flytta in i en helt nybyggd skola. Vägen dit har varit lite krokig. Bland annat har en skola lagts ner, det har varit både minskande och ökande befolkningsprognoser under arbetets gång. Men behovet har kvarstått och nu flyttar elever och personal in i den lilla skolan i den stora.

17 juni började flyttlassen gå till Borås Stads nya grundskola. En av dem som flyttar in på den helt nybyggda Fredriksborgskolan är Daltorpskolan F-6 och de blir då Fredriksborgskolan F-6. Till dem hör också Kommunikationsklass som har haft sina lokaler på Regementet och KSU Daltorp som nu blir KSU Fredriksborg. Det kommer också finnas en anpassad grundskola. Det är Anpassad grundskola Erikslund som nu delas och bildar två enheter där den ena är Anpassad grundskola Fredriksborg.

Även andra skolenheter kommer använda Fredriksborgskolan

Det kommer finnas elever som går årskurs 7-9 på Fredriksborgskolan. De tillhör Erikslundskolan 7-9 som under tiden som Erikslundskolan byggs om kommer husera på den nya skolan. Anpassad grundskola Erikslund kommer vara i modulskolan Kronäng 1 under ombyggnadstiden. Granne med dem i modulskolan Kronäng 2 kommer Erikslundskolan F-6 vara under ombyggnadstiden. Fritidshemmet kommer vara i Solgården, det som kallas Lilla Erikslund.

Om Kommunfullmäktige tar beslut om att avveckla Svedjeskolan från sommaren 2025 tillkommer även elever från Svedjeskolan till Fredriksborgskolan.

Bakgrunden till att det blev en ny skola

Invigning av Fredriksborgskolan kommer ske till hösten när alla enheter har kommit igång med sina verksamheter. Men hur kommer det sig då att det har byggts en skola på Gässlösa?

Tidigare fanns det en skola i stadsdelen Göta. När det behövde sparas pengar i Borås Stad samtidigt som elevunderlag för hela staden började minska fanns flera förslag på skolor att avveckla men valet föll på Göta. Skolan var trångbodd och fick inte plats med alla klasser på skolan. Ekonomin tillät inte att det skulle sättas upp moduler, vilket inte heller var en bra lösning med tanke på att det var utrymmesbrist runt om skolan. Så 2013 lades Götaskolan ner och de flesta av eleverna flyttades då till Daltorpskolan.

Detta ledde i sin tur att det rätt så snart blev för trångt på Daltorpskolan. Så när Skolinspektionen 2017 gjorde en tillsyn på skolan och en av orsakerna till brister inom trygghet var att lokalerna inte räckte till togs beslutet att flytta Daltorpskolan F-6 till tillfälliga lokaler strax utanför. Senare gick flytten till moduler på Kronäng.

När befolkningsprognoserna började visa på ett ökat elevunderlag började stadsdel Väster planera för att bygga en ny skola i Göta-området. Det letades platser där man kan bygga en bra skola utifrån de krav som numer finns på exempelvis yta för skolgård. När det inte hittades någon plats på Göta började man se sig vidare omkring. Valet föll på Gässlösa eftersom Borås Stad hade börjat planera för en ny stadsdel där. Då skulle Fredriksborgskolan bli entrén till nya stadsdelen samtidigt som det täckte behovet av skola inom Göta.

Efter att förvaltningarna hade jobbat fram beslutet om planer och underlag tog Kommunstyrelsen beslut december 2020 att gå vidare med dessa. När beslutet togs pekade alltså befolkningsprognoserna på en stor ökning men trots att befolkningsprognosen ser ut att minska så är det fortsatt ett behov av en skola inom detta område. Så den dag när man fortsätter bygga stadsdelen Gässlösa finns skolan redan på plats.

Den lilla skolan i den stora - Fredriksborgskolan

Vid planeringen av skolans lokaler, som ska ha en kapacitet på runt 850 elever, har tryggheten legat i fokus. Skolan ska ge förutsättningar för alla eleverna att känna sig trygga, och den är utformad för att vara den lilla skolan i den stora. Det har arbetats mycket med rumsbildningar, både inne och ute. Så trots att det är en stor skola så ska barnen känna sig trygga och nära.

Första spadtaget togs i maj 2022 av några av de framtida eleverna, politiker och tjänstepersoner. För första gången på 28 år så började Borås bygga en helt ny grundskola där personal nu börjar flytta in och i augusti kommer eleverna.

Fredriksborgskolans fasad
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-07-02] 28 år sedan sist – de flyttar in i en helt ny grundskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol