Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Aktiviteter mot brottslighet i kriminella nätverk blir medborgarlöfte

Artikeln publicerades: 2016-12-19 11.30

Särskilt fokus på problemet med de kriminella nätverkens brottslighet. Det lovar polisen, Borås Stad och AB Bostäder i ett gemensamt medborgarlöfte till invånarna på Hässleholmen-Hulta.

I dag presenterar polisen, Borås Stad och AB Bostäder sitt medborgarlöfte till stadsdelens invånare. Ett antal aktiviteter utlovas under det kommande året med syfte att minska problemet med de kriminella nätverkens brottslighet – ett problem som bygger på de lägesbilder som både polisen och stadsdel Öster har och som också invånarna lyft fram i de medborgardialoger som har genomförts i området.­

− Det här är ett problem vi redan jobbar hårt med inom Boråspolisen. Det är naturligt att det också blir fokus för vårt medborgarlöfte och det långsiktiga samverkansarbete vi gör tillsammans med stadsdel Öster, säger lokalpolisområdeschefen Tomas Jansson.

Flera grova våldsbrott i offentlig miljö med koppling till lokala kriminella nätverk har skett på Hässleholmen- Hulta de senaste åren. I år har området varit hårt drabbat av bilbränder och skadegörelse, öppen narkotikaförsäljning och flera skjutningar. ­

− För Borås Stad är det en prioriterad uppgift att arbeta mot organiserad kriminalitet, och för en stad trygg för alla. Vi är glada att kunna samverka med polisen bland annat genom det nystartade Centrum för kunskap och säkerhet, säger Kommunalrådet Ulf Olsson (S).

För att minska problemet med de kriminella nätverkens brottslighet utlovas följande aktiviteter från januari 2017 till januari 2018:

  • Fortsatt hög polisnärvaro på Hässleholmen och Hulta genom patrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta platser, så kallade hot-spots (polis)
  • Ett fortsatt intensifierat arbete mot narkotika och illegala vapen. Tre operativa insatser under perioden (polis)
  • Minst tre informationstillfällen till medborgare för att öka tilliten och förtroendet för polisen och Borås stad. Minst ett av informationstillfällena kommer att vara särskilt riktat till föräldrar i stadsdelen Öster. (polis, Borås Stad och AB Bostäder)
  • Presentera och initiera grannsamverkansmodellen i flerfamiljshus. (polis, Borås Stad, AB Bostäder)

Genom kontinuerliga medborgardialoger och via olika kommunikationskanaler kommer invånarna på Hässleholmen-Hulta att kunna följa polisens, Borås stads och AB Bostäders resultat med medborgarlöftet.
− Invånarna ska även märka av en förstärkt kontakt med polis i vardagen – inte bara när det händer något akut, säger kommunpolis Anders Cronehag.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans:

  • Minskat problem med brottslighet inom kriminella nätverk
  • Ökad trygghet bland invånarna i stadsdelarna
  • Ökat förtroende för polis och Borås stad hos invånarna

­− Det är självklart för oss att förstärka samarbetet med Polisen och Borås Stad för att öka tryggheten för de boende i området. Parallellt byggs nya bostäder och Hulta torg utvecklas för att bli mer öppet och för att upplevas tryggare, säger Roland Andersson, ordförande på AB Bostäder i Borås.

Stadsbild från Borås centrum.

p

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2017-12-27 10.29

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-19] Aktiviteter mot brottslighet i kriminella nätverk blir medborgarlöfte

g q n C

p

Kontakt