Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Åldrandets möjligheter – konferens för ökad livskvalitet bland seniorer

Artikeln publicerades: 2019-09-18 16.21

– Det finns myter om ensamhet och ofrivillig ensamhet. Bland annat är det en myt att den svenska befolkningen är ensammast i världen, säger Susanne Rolfner Suvanto, som talade om ofrivillig ensamhet vid konferensen Åldrandets möjligheter i Borås idag.

I sin föreläsning om ofrivillig ensamhet konstaterade hon bland annat att alla äldre inte är ensamma, att all ensamhet inte är ofrivillig men att existentiell ensamhet, det vill säga att känna sig ensam och utanför, är förödande. Ofrivillig ensamhet är en dödlig situation, eftersom det ökar risken för allvarliga depressioner vilket i sin tur kan öka risken för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad kan då öppna mötesplatser och träffpunkter i kommuner göra för att nå dem som är ofrivilligt ensamma? Hur skapar man något som är meningsfullt för varje enskild individ?

Susanne Rolfner Suvanto ger flera exempel på vad som är viktigt att tänka på. Det handlar naturligtvis om fysisk tillgänglighet men det är också mycket annat. Vilka möjligheter finns det att ta sig till mötesplatsen? Krävs det ekonomiska resurser för att vara en del av gemenskapen? Vilken gemenskap är det som efterfrågas, vad vill besökarna göra eller ta del av? Varför är det svårare att nå män än kvinnor? Hon ger inte svar på alla frågor men väcker tankar och idéer hos dem som lyssnar.

Det viktiga är att ingen ska stängas ut från mötesplatsernas gemenskap, oavsett om man har ett annat ursprung än svenskt, om man lever i en annan relation än en heterosexuell, om man har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning och så vidare.

– Ensamhet är lite klurigare än vad vi tror men vi kan också göra mycket mer än vi tror för att motverka ofrivillig ensamhet. Alla människor ska få vandra ut ur det här livet på ett så gott sätt som möjligt, säger Susanne Rolfner Suvanto, som bland annat har varit regeringens särskilda utredare av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, utredare på Socialstyrelsen och är politiskt sakkunnig på Socialdepartementet.

Susanne Rolfner Suvanto

Susanne Rolfner Suvanto är föreläsare och moderator på nätverkskonferensen Åldrandets möjligheter.

d

Om konferensen Åldrandets möjligheter

  • Åldrandets möjligheter är en tvådagarskonferens på temat samverkan för att minska utanförskap och bidra till en ökad livskvalitet bland seniorer.
  • Cirka 180 deltagare från en lång rad kommuner runt om i landet deltar.
  • Konferensen arrangeras av Vård- och äldreförvaltningen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad.

d

Exempel från Borås

Under den första konferensdagen fick också Borås Stad möjlighet att presentera en del av allt det förebyggande arbete för seniorer som bedrivs i kommunal regi och tillsammans med föreningslivet.

Uppsökande verksamhet genom seniorhälsokonsulenter

Seniorhälsokonsulenterna Anna Ekelund och Maia Sievert presenterade den uppsökande verksamhet de bedriver. Vid hembesök försöker de locka seniorer till att delta i mötesplatsernas verksamhet, de berättar om enklare välfärdsteknik som underlättar vardagen, de ger digital vägledning och de tittar också på säkerheten i hemmet hos den de besöker.

Mobila mötesplatser

Linda Perlstedt Svensson, enhetschef för Borås Stads mötesplatser för seniorer, lyfte fram exempel på hur mötesplatserna gör för att nå ut, bland annat hur man ibland flyttar ut verksamheten till småorterna för att nå dem som inte har möjlighet att ta sig till en större ort och hur man använder sina minibussar för uppskattade utflykter.

Träffpunkt Simonsland - en levande mötesplats tack vare samarbete

Sofie Nelsén från Träffpunkt Simonslands sida berättade om det stora flödet av aktiviteter och besökare i huset och hur detta fungerar tack vare att kommunala tjänstepersoner och alla föreningar som finns i huset samarbetar. Alla volontärer som ställer upp i olika sammanhang hyllas också för de insatser de gör för att få Träffpunkt Simonsland till att vara vad det är idag.

Senast ändrad: 2019-09-19 08.27

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-09-18] Åldrandets möjligheter – konferens för ökad livskvalitet bland seniorer

g q n C