Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Alla anställda ska utbildas i HBTQIA-frågor

Artikeln publicerades: 2017-01-24 08.57

Nu ska alla Borås Stads anställda få en introduktionsutbildning HBTQIA-frågor och normkritik. De ska få se två filmer som har tagis fram i samarbete med RFSL Borås, och diskutera några frågeställningar kopplade till filmerna tillsammans med sina kolleger.

Målet är att skapa öppenhet, tolerans och mångfald där kunskap och ökad medvetenhet ska förhindra diskriminering och kränkande särbehandling. Borås Stad står för värderingen att alla har rätt till ett gott bemötande – både som invånare och medarbetare. Kunskap om olikheter när det gäller könsidentitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning ökar våra möjligheter att behandla människor lika.

Prideflagga

Senast ändrad: 2020-02-19 13.43

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-01-24] Alla anställda ska utbildas i HBTQIA-frågor

g q n C