Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Anmäl växtvärstingar med appen

Artikeln publicerades:

Nu kan du som springer på jätteloka, parkslide eller någon annan invasiv växt rapportera fynden via en app i mobiltelefonen. I Projekt invasiva arter i Borås kartläggs nu problemväxterna i kommunen.

De är värstingar i naturen. Ofta vackra och intressanta, men de växer och sprider sig så det knakar och riskerar att ta över annan växtlighet. Det handlar om de invasiva växterna, de som sprider sig snabbt på andra växters bekostnad och kan orsaka stora problem och kostnader.

Invasiva arter finns i både flora och fauna. Jätteloka och spansk skogssnigel är väl kända exempel. Vissa har tagit sig hit naturligt, på egen hand, andra har förts in som ofrivilliga fripassagerare i importerat växtmaterial, eller i till exempel större fartygs ballastvatten. Handeln med trädgårdsväxter och odlingen av dem anses vara de största spridningsvägarna.

I Projekt invasiva arter i Borås kartläggs utbredningen och spridningen av problemväxterna i kommunen. Det syftar också till att sammanställa och sprida kunskap om hur växterna kan bekämpas eller begränsas i sin utbredning.

Nu kan du som springer på jätteloka, parkslide eller vresros eller någon annan invasiv växt rapportera fynden via Borås Stads app Invasiva arter som finns att ladda ner där appar finns.

Några av de värsta invasiva arterna finns listade av EU. Dessa arter är förbjudna att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla som husdjur. Dessa arter kan rapporteras direkt till artportalen på Artdatabankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En skunkkalla

Den gula skunkkallan är mycket invasiv.

Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-04-15] Anmäl växtvärstingar med appen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol