Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Ansökan för skolskjuts läsår 2020/2021 har öppnat

Artikeln publicerades:

Nytt för i år är att alla som önskar skolskjuts måste ansöka om det oavsett vilken årskurs eleven ska börja. Ansök senast 15 april!

Skolskjuts är resor för en elev mellan hemmet och skolan som kommunen anordnar för att eleven ska kunna uppfylla skolplikten. Borås Stad erbjuder skolskjuts för elever i förskoleklass och årkurs 1-9 baserat på avstånd mellan skolan och hemmet, vilka trafikförhållanden som råder på elevens väg till skolan, om eleven har en funktionsnedsättning eller om det finns en annan särskild omständighet.

Avståndet mellan hemmet och anvisad skola är minst:

  • Förskoleklass: 2 kilometer
  • Årskurs 1-3: 2 kilometer
  • Årskurs 4-9: 3 kilometer

Avståndet avser närmaste gång-och cykelväg mellan elevens bostad och skola/ påstigningsplats. Elever och vårdnadshavare som valt en annan skola än den skola där kommunen annars skulle ha placerat dem i har inte rätt till skolskjuts oavsett avståndet till skolan.

För att försäkra att din ansökan behandlas i tid innan skolan startar behöver vi ha in din ansökan senast den 15 april.

En illustrerad skolbuss och lite gröna träd. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-04] Ansökan för skolskjuts läsår 2020/2021 har öppnat

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol