Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arkitekttävlingen Mittpunkten har en vinnare

Artikeln publicerades:

Under hösten 2021 anordnade vi en arkitekttävling tillsammans med Sveriges arkitekter. Tävlingen gick ut på att arkitektteam skulle ta fram förslag för området kring hur Hallbergsbron skulle utvecklas. Nu är vinnaren utsedd – ”Viskning” av Nyréns arkitektkontor!

Målet med tävlingen var att hitta den rätta utformningen utifrån platsen och tävlingen skedde i två steg. Totalt lämnades 29 förslag in i steg 1 och sedan gick tre förslag vidare till steg 2.

Förslagen utvärderades utifrån gestaltning, funktion och organisation, hållbarhet samt hur väl förslaget kan utvecklas och genomföras. Flera av förslagen visade att arkitektteamen tagit inspiration av Borås som textilstad. Det gjordes bland annat med teman som anspelade på att väva ihop staden, knyta och sy. Efter den avslutade bedömningen har juryn utsett ”Viskning” av Nyréns arkitektkontor till det vinnande bidraget.

”Viskning” vann med motiveringen att den visade på en god förståelse för vad Stadsparken varit. Det gick också att knyta ihop gestaltningen med framtida Viskans park. Förslaget gav ett säkert och naturligt flöde för gående och cyklister mellan Pulsenområdet och norra delarna av Stadsparken.

– Förslaget är lågmält men med smarta inslag. Bland annat en ny trappa från platsen vid Hallbergsbron och en förbättring av själva Hallbergsbron, berättar stadsträdgårdsmästare Anton Spets.

Är du nyfiken på de tre bidragen som tog sig till steg 2? De finns att ladda ned från Sveriges Arkitekters hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Visionsbild av vinnande bidraget VISKning

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-06-07] Arkitekttävlingen Mittpunkten har en vinnare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol