Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Attendo tar över driften av grupp- och servicebostäder

Artikeln publicerades: 2018-03-26 20.19

I snart ett år har arbetet pågått med en ny entreprenadupphandling för både gruppbostäder och servicebostäder i Borås Stad. Idag blev det klart att Attendo föreslås ta över driften av både grupp- och servicebostäderna.

I upphandlingen lämnade två företag anbud och Sociala omsorgsnämnden beslutade idag att Attendo föreslås ta över driften av både gruppbostäder och servicebostäder. Avtalen gäller totalt 92 boendeplatser spridda på 11 gruppbostäder och 3 servicebostäder.

Nu gäller en så kallad överprövningstid i tio dagar, vilket innebär att det finns rätt att överklaga tilldelningsbesluten. Om besluten inte överklagas kommer nämnden att teckna avtal med Attendo i april.

Imorgon kommer information om besluten att skickas ut till de som bor i grupp- och servicebostäderna och även till deras företrädare. Fackliga representanter har blivit informerade om de vinnande anbuden och har godkänt Attendo som utförare.

Ny entreprenör på plats vintern 2018

Målet är att Attendo tar över driften av bostäderna den 3 december 2018. Fram till dess kommer Sociala omsorgsförvaltningen, Attendo och nuvarande utförare att samarbeta för att övergången ska bli så bra som möjligt för de boende, medarbetarna och övriga berörda. Avtalen gäller i tre år, med möjlighet att förlänga med ytterligare tre år.

Så har upphandlingen gått till

Upphandlingen har skett enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Anbuden som kom in har utvärderats utifrån både kvalitet och pris, och i den här upphandlingen var kvaliteten den avgörande faktorn för att utse vinnare. I underlagen till upphandlingen finns det, förutom de övrigt ställda kraven, särskilda kvalitetskriterier. Det är kriterier som ska ge de boende en extra kvalitet, och som anbudsgivarna har fått svara på hur de kan uppfylla.

– Det var Attendos beskrivningar av mervärden för boende och personal som gjorde att de vann upphandlingen, och inte priset, berättar Yvonne Persson som är ordförande i Sociala omsorgsnämnden.

I upphandlingen har det varit ett stort fokus på att utvärdera tidigare upphandlingar. De boende, personal, anhöriga och företrädare har fått möjlighet att lämna sina tankar och synpunkter.

Bild på tjänsteperson skriver under avtal.

Senast ändrad: 2018-03-26 17.42

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-03-26] Attendo tar över driften av grupp- och servicebostäder

g q n C