Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Attendo tar över driften av Kapplandsgatan 8

Artikeln publicerades: 2016-12-20 15.14

Under snart ett år har arbetet pågått med ny entreprenadupphandling för vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8. Det står nu klart att Attendo Sverige AB föreslås ta över driften av boendet med 72 lägenheter.

Våglängdsgatan 153

Efter en upphandling där fem företag lämnat in anbud föreslås Attendo Sverige AB ta över driften av vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8. Det beslutade Stadsdelsnämnden Öster på sitt möte i går, den 19 december.

– Attendo Sverige AB tar över driften under förutsättning att inte någon överklagar tilldelningsbeslutet. Den rätten finns fram till den 4 januari, till dess råder en så kallad avtalsspärr. Om beslutet inte överprövas kommer nämnden att teckna avtal med Attendo Sverige AB, förklarar Carl Andersson, från Borås Stads upphandlingsenhet.

Personal och boende på Kapplandsgatan 8 kommer under dagen att få information om tilldelningsbeslutet.

Ny entreprenör på plats under andra kvartalet 2017

Målet är att den nya entreprenören tar över driften av Kapplandsgatan 8 under andra kvartalet nästa år. Avtalsperioden för gäller i 3 år, med möjlighet till förlängning med som längst 3 år.

Så har upphandlingen gått till

Upphandlingen har skett enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). De fem inkomna anbuden har utvärderats enligt principen om det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, där hänsyn tas till både pris och kvalitet.

– I den här upphandlingen är det inte företaget med lägst anbudspris som har vunnit upphandlingen, utan istället det företag som presenterar högst kvalitet, säger Ida Legnemark (V), ordförande i Stadsdelsnämnden Öster.

Bakgrund till upphandlingen

I budgetöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna 2015 ingick att två vård- och omsorgsboenden i Borås Stad skulle läggas ut på entreprenad. Sedan tidigare har driften av Kvibergsgatan 17 (Byttorpsklint) också tagits över av Attendo Sverige AB. Stadsdelsnämnden Öster har haft Kommunfullmäktiges uppdrag att upphandla entreprenaden av Kapplandsgatan 8.

Senast ändrad: 2017-12-27 10.21

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Attendo tar över driften av Kapplandsgatan 8

g q n C