Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Beslut om ny upphandling av LSS-bostäder

Artikeln publicerades: 2017-05-22 20.00

Sociala omsorgsnämnden fattade idag beslut om att det ska göras en ny upphandling av driftsentreprenad på 14 av kommunens bostäder med särskild service enligt LSS. Kvalitet är ett ledord, och processen att ta fram ett nytt upphandlingsunderlag kommer att ta cirka ett år.

– Kvalitet är en viktig fråga i den nya upphandlingen, och vi kommer göra upphandlingen enligt en pris- och kvalitetsmodell, säger Yvonne Persson (S), ordförande i Sociala omsorgsnämnden.

Det nuvarande avtalet går ut 31 januari 2018. För att få klart det nya upphandlingsunderlaget kommer Sociala omsorgsnämnden att förlänga avtalet med tio månader.

– Nämnden har ett fortsatt ansvar att noggrant att följa upp det nuvarande avtalet, och det kommer att löpa på fram tills att det nya har börjat gälla, säger Yvonne Persson (S).

Nämnden är beställare och har utsett Sociala omsorgsförvaltningens förvaltningschef, Monica Svensson, som ansvarig för genomförandet. Förvaltningschefen kommer i sin tur att utse en projektledare och styrgrupp, och få stöd av Borås Stads koncerninköp.

Förutom pris- och kvalitetsmodellen, så kommer den kommande upphandlingen också att genomföras utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Flygbild över Borås
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2018-05-18 15.21

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-05-22] Beslut om ny upphandling av LSS-bostäder

g q n C