Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Bli kontaktperson

Artikeln publicerades: 2017-05-15 15.15

Som kontaktperson till en annan människa är du någon att prata med, någon som hjälper till med sociala kontakter eller följer med på fritidsaktiviteter. Syftet med en kontaktperson är att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning.

Som kontaktperson är du viktig. Uppdraget innebär att du stöttar ett barn eller en vuxen med en funktionsnedsättning cirka en gång i veckan. Stödet kan innefatta olika saker. Till exempel att ge råd och stöd i vardagssituationer, hjälpa till med sociala kontakter, stötta så att de kan ha en mer aktiv fritid och delta i fritidsaktiviteter. Det innebär i slutändan att du stärker den andre personen till att kunna leva ett mer självständigt och meningsfullt liv.

Vem kan bli kontaktperson?

Det krävs ingen speciell utbildning för att bli kontaktperson. Men du ska ha ett stort engagemang och intresse för andra människor, samt vilja bygga upp en relation som varar en längre tid. Du ska vara över 18 år och kunna visa ett utdrag ur Polisens belastningsregister om det gäller uppdrag gentemot barn och ungdomar. Som kontaktperson har du tystnadsplikt.

Ersättning

Aktiviteterna sker på din fritid och som kontaktperson får du ersättning månadsvis. Du får också ersättning för eventuella kostnader i samband med uppdraget.

Flygbild över Borås

Senast ändrad: 2020-01-10 15.32

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-05-15] Bli kontaktperson

g q n C