Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bodaskolan leder internationellt projekt

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

24 september samlas representanter från Bulgarien, Estland, Portugal, Turkiet och Rumänien på Bodaskolan. Tillsammans arbetar de i ett projekt som jobbar för inkludering av minoriteter.

Projektet som heter Inclusion of minorities - a project in values, är ett tvåårigt värdegrundssamarbete med ökad inkludering och större framtidstro hos unga som mål. Samarbetet är ett Erasmus+ strategiskt partnerskap finansierat av EU där deltagarna genom ökade kunskaper och erfarenhetsutbyte ska få redskap för att motverka exkludering och fördomar i skolan.

- Vi är stolta över att vara den koordinerande skolan i partnerskapet. Det sätter fokus på det elevnära arbetet med värdegrund, mänskliga rättigheter och demokrati. Borås Stad och Bodaskolan arbetar redan idag med romsk inkludering, ett arbete som vi hoppas ska ge ringar på vattnet för både oss och de övriga deltagarländerna, säger Catrin Hylander, rektor på Bodaskolan F-6.

Bakgrunden är att minoritetsgrupperna i Europa har blivit större och samhällets och skolans roll i inkluderingen utmanas.

Den kommande veckan möts projektets deltagare för första gången. Metoder för samarbete samt auskultationer i undervisningen står på schemat, liksom pedagogiska strategier i klassrummet och samverkan mellan hem och skola. Veckan innehåller även en fördjupande fortbildningsdag i mänskliga rättigheter som hålls av Raoul Wallenberg Academy.

På Bodaskolan deltar cirka 30 medarbetare i projektet under veckan, men arbetet kommer att utveckla hela skolan.

- ­Det är viktigt att vi verkligen har internationella kontakter och inte bara pratar om dem, menar Maria Isacsson, lärare på Bodaskolan. Det är i grunden möten med andra människor som förändrar och påverkar våra värderingar på djupet. Vi tror att projektet kan leda till nya upptäckter av våra egna blinda fläckar. I relation till eleverna kommer det på sikt innebära en större förståelse som gör att vi kan möta dem på ett sätt som i slutändan ökar skolnärvaron.

Efter veckan på Bodaskolan fortsätter samarbetet digitalt och med arbetsmöten i samtliga deltagande länder. Redan i höst reser några deltagare från Borås till Turkiet för fortsatt arbete med att utveckla förståelse och undervisning.

EU-flaggan.

Bodaskolan står värd för ett internationellt projekt.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-09-21] Bodaskolan leder internationellt projekt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol