Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås backar till en genomsnittlig nivå

Artikeln publicerades:

Borås Stad sjunker i resultatet och rankingen i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) servicemätning Insikt som släpptes idag. Men den visar samtidigt att Borås Stad fortfarande levererar hög service till företag i kommunen.

2022 års resultat visar att Borås Stad har landat på resultat 73 jämfört med 77 året innan (där max är 100) på den totala NKI:n (nöjd kund-index). Detta gör att Borås sjunker från plats 58 (2021) till plats 138 (2022). Förra årets helårsresultat med ett NKI på 77 var ett historiskt högt resultat och en stor ökning sedan tidigare år. I årets helårsresultat har vi kommit tillbaka till den nivå som varit tidigare.

– I vår dialog med företagen upplever vi att de oftast är nöjda med kommunikationen och bemötandet och att vi håller en bra kvalitet på vår service, trots detta ser vi nu en försämring i resultatet. Att vi sjunker i resultatet och i rankingen jämfört med andra kommuner gör att vi nu snabbt behöver vässa vårt arbete och se vad vi kan göra för att förbättra oss. Vår ambition ligger högre och vi vill fortsätta att satsa på ett ännu bättre företagsklimat och skapa ett ännu bättre resultat tillsammans, vi ska helt enkelt tillbaka till fjolårets resultat så snabbt som möjligt, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Insiktsmätningen genomförs årligen och den handlar om att ta reda på den upplevda servicen till företagen när de haft ett ärende hos kommunen. Ärendet kan till exempel vara inom områdena markupplåtelse, livsmedelskontroll eller bygglov.

Information och tillgänglighet är två serviceområden som har fått ett bättre resultat i år än förra året. De ökar från 72 till 75 respektive 73 till 76 på NKI-skalan.

– Efter år av pandemi är de ordinarie rutinerna nu åter med bland annat tillsynsavgifter och därmed lite längre handläggningstider. Flera avdelningar har dragit lärdom av tidigare år och arbetat mer med kommunikationen och informationen med och till företagen. På längre sikt hoppas vi att det ska generera positiva resultat och dialoger mellan verksamhetsutövarna och kommunen. Nu behöver vi analysera detta resultat och arbeta intensivt med att återupprätta det goda samtalet med näringslivet i dessa frågor för att kunna ge bästa möjliga service igen, så fort som möjligt, säger Anders Glemfelt, näringslivschef i Borås Stad.

Flygbild över Borås
Information, ikon

Mer om mätningen

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-04-25] Borås backar till en genomsnittlig nivå

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol