Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Borås får en rullande öppen förskola

Artikeln publicerades: 2017-06-22 14.20

Borås får en rullande öppen förskola, en ny familjecentral i centrum och en ny öppen förskola i Viskafors-området.
- Med bussen kan den öppna förskolan komma in i bostadsområden och ut på landsbygden. Det blir ett sätt att nå familjer i områden där en lägre andel av barnen går i förskola, säger förvaltningschef Pernilla Bjerkesjö.

I höstas konstaterade kommunens revisorer att en lägre andel barn går i förskola i Borås än i jämförbara kommuner. Förskolenämndens beslut är ett sätt att dels förbättra den uppsökande verksamheten, dels att möta det behov som har funnits av fler familjecentraler och öppna förskolor.
- Forskning visar hur viktig förskolan är för barns fortsatta lärande, för att de ska kunna tillgodogöra sig fortsatt utbildning. Därför är det otroligt viktigt att alla barn får chansen att möta den öppna förskolan, säger Pernilla Bjerkesjö.

Populära mötesplatser

Familjecentralerna och de öppna förskolorna är populära mötesplatser för barn och föräldrar där de möter exempelvis förskollärare, lär och leker, och där föräldrarna kan lyssna på föreläsningar om exempelvis kost, sömn och barns utveckling. Verksamheten är kostnadsfri.
- Vi kan vara stolta över den verksamhet vi har på våra öppna förskolorna och familjecentraler. Besöksfrekvensen är hög och de har fått flera utmärkelser för kvaliteten, säger Pernilla Bjerkesjö.

Öppnar i höst

En öppen förskola i Viskafors-området öppnar under hösten. Familjecentralen i centrum kommer att öppna under 2018. Lokaler för dessa är i dagsläget inte klara. Den öppna förskolebussen kan börja rulla mellan senhösten 2017 och tidig vår 2018. Bussen kommer att vara utrustad med pedagogiskt material för både inne- och uteverksamhet.

Om öppna förskolor och familjecentraler i Borås

Familjecentraler samlar flera verksamheter under ett och samma tak, som barnmorskemottagning, barnavårdscentral, socialrådgivning och öppen förskola. Det finns tre familjecentraler i Borås, en på Boda, en på Norrby och en på Sjöbo.

Öppen förskola är en mötesplats för barn och föräldrar. Här finns möjlighet att leka, måla, sjunga, läsa med mera. Som förälder ansvarar du för ditt eller dina barn och deltar själv i verksamheten. Öppna förskolor finns i Boda, Dalsjöfors, Fristad, Kristineberg, Norrby och Sjöbo

Ett barn leker med ett tåg på en träjärnväg.

Senast ändrad: 2020-06-25 09.00

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-06-22] Borås får en rullande öppen förskola

g q n C