Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Borås i topp på tillgänglighetsbarometer

Artikeln publicerades:

Borås rankas som Sveriges mest tillgängliga kommun 2019 i den tillgänglighetsbarometer som assistansföretaget Humana presenterar på onsdagen.

Humanas tillgänglighetsbarometer är en årlig undersökning som kartlägger Sveriges tillgänglighetsarbete. En digital enkät med 20 frågor har skickats till landets 290 kommuner för att ge en bild av hur de jobbar med tillgänglighetsfrågor i olika avseenden. Kommunerna rankas sedan utifrån sina svar.

Efter att ha hamnat på andra plats 2018 har Borås i år klättrat förbi Halmstad och placerat sig i topp.

- Vi ser väldigt tydligt att kommuner som sätter mål och har anställda som är ansvariga för de här frågorna också har viljan att göra någonting, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana. Borås har placerat sig topp 10 under alla de tio år vi gjort tillgänglighetsbarometern och det beror mycket på att det finns en förståelse för behoven hos dem som är berörda. Det finns kommuner som anpassar ett övergångsställe utan att riktigt förstå varför man gör det, så är det inte i Borås.

- I Borås finns det en vilja att göra rätt från början och att inkludera alla i det arbetet. Tillgänglighetsperspektivet är en prioriterad fråga och vi arbetar nära och i samråd med våra målgrupper, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

- Borås Stad har under en längre tid arbetat med just tillgänglighet. Det finns några tydliga framgångsfaktorer för vårt arbete, säger ansvariga kommunalrådet Malin Carlsson (S). Vi har ett gott samarbete med funktionshinderföreningarna genom funktionshinderrådet och av dem får vi inspel och synpunkter kring vad som inte fungerar och vad som kan göras annorlunda. Vi arbetar dessutom utifrån rättighetsperspektivet i program och handlingsplan för ett tillgängligt samhälle. Borås har även två heltidsanställda som arbetar med tillgänglighetsfrågor. Därtill har varje förvaltning och bolag ett tillgänglighetsombud som aktivt arbetar med frågorna i sin förvaltning eller sitt bolag. Tillgänglighetsarbetet ska vara strategiskt och operativt och vår vilja att inkludera alla är avgörande. 

Vy över Stadsparken.

Borås är Sveriges mest tillgängliga kommun 2019 enligt en tillgänglighetsbarometer som Humana Assistans tagit fram.

Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-06-05] Borås i topp på tillgänglighetsbarometer

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol