Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås modellkommun för välfärdsteknik i äldreomsorg

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utsett Borås Stad till en av tio modellkommuner för utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Under tre år ska Borås Stad jobba med att utveckla implementeringen av digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg och vara med och sprida kunskaper till övriga kommuner i landet.

- Det känns väldigt bra att vi får vara en del av detta. Vi ligger i framkant med att införa digital teknik i äldreomsorgen och vi jobbar också mycket med att ge seniorer, som ännu inte är i behov av vård och stöd från oss, tillgång till det digitala samhället, säger Maria Jonsson, förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen, som kommer att driva arbetet med Borås som modellkommun.

Borås Stad har under många år breddinfört ett stort antal olika välfärdstekniksprodukter så som digitala trygghetslarm (inkl. fallarm, epilepsilarm och dörrlarm), nyckelfria lås, nyckelfria läkemedelsskåp och trygghetskameror. De senaste åren har digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser och digital dokumentation införts.

Borås Stad har också utsetts till Digidel Senior, för att staden jobbar på ett bra sätt med att sprida digital kunskap till seniorer. Nästa steg i detta arbete blir när staden snart börjar låna ut surfplattor till dem över 75 år.

Vid digitalisering är det lätt att fokus hamnar på själva tekniken, men det räcker inte med att bara köpa in och implementera teknik. Borås Stad ser vikten av att fokusera på förändringsarbetet som är nyckeln till att uppnå effekter av digitalisering. Därför har Borås Stad ett konstant pågående förändringsarbete av verksamheten som sker i samspel med projekten för införandet av välfärdsteknik och digitalisering inom äldreomsorgen.

Borås Stad kommer fortsätta att satsa på att använda digitaliseringens möjligheter i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för seniorer. Detta är en framgångsfaktor för att främja det digitala innanförskapet för seniorer.

En äldre person som håller i en surfplatta.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-06-01] Borås modellkommun för välfärdsteknik i äldreomsorg

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol