Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Borås Stad säker och trygg-certifierad för fjärde gången

Artikeln publicerades:

Som första kommun i Sverige har Borås för fjärde gången blivit certifierad som Säker och Trygg kommun av WHO.

Sedan drygt 20 år har samverkan och utveckling skett tillsammans med ICSSS, International Safe Community Certifying Centre, det internationella nätverket för Safe Community, under WHO. Nätverket består idag av över 400 certifierade kommuner i hela världen.

1998 blev Borås Stad certifierade för första gången, som kommun nummer 39 i världen. Vi har därefter, tack vare vårt systematiska utvecklingsarbete inom området säker och trygg, återcertifierats tre gånger, 2008 och 2013 och 2019.

Borås Stad har sedan länge bedrivit ett framgångsrikt arbete med att forma en säker och trygg kommun i alla våra verksamheter och för alla stadens medborgare. Arbetet har bedrivits och utvecklats tillsammans med såväl föreningslivet som Västra Götalandsregionen, polisen, räddningstjänsten och andra organisationer.

– Jag vill särskilt betona betydelsen av det långsiktiga, uthålliga och enträgna arbete som gjorts av kommunen och dess samarbetspartners. Det har gett oss möjligheter att se mönster och trender i välfärdsutvecklingen i Borås. Rörelserna sker långsamt och därför är det viktigt med långa tidsserier, säger Kerstin Hermansson (C), ansvarigt kommunalråd.

Som ett stöd i arbetet finns välfärdsbokslutet som tas fram vartannat år. Detta visar på hur stadens medborgare mår i allt från boende, till tandhälsa, arbete och trygghet. Välfärdsbokslutet är ett styrdokument för hur och vad och vilka insatser inom det trygghetskapande arbetet som ska prioriteras. En grupp bestående av presidier, förvaltningschefer och högre chefer från Polisen, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och AB Bostäder har arbetat tvärsektoriellt med frågorna. i gruppen sitter De senaste åren har vi haft möjlighet att utveckla arbetssättet kvalitativt i våra verksamheter. En intensiv arbetsperiod är avslutad som kröntes med utmärkelsen och den formella certifieringen, säger Marie Schörling Eriksson, folkhälsoutvecklare.

Den officiella ceremonin genomfördes den 21 februari i Stadshushallen. Kommunchef Svante Stomberg och Kerstin Hermansson undertecknade dokumentet. Medverkade gjorde även bland andra vår internationella certifierare Michael Wilson, PhD Injury epidemologi, MPH Public health samt den svenska certifieraren Guldbrand Skjönberg och Robert Ekman, docent, medicine doktor och gästforskare på Chalmers.

Kommunalråd Kerstin Hermansson, certifierarna Guldbrand Skjönberg och Michael Wilson samt kommunchef Svante Stomberg. Guldbrand Skjönberg och Michael Wilson sitter vid ett bord och skriver på papper. Kerstin Hermansson och Svante Stomberg står upp bakom dem.

Från vänster kommunalråd Kerstin Hermansson, certifierarna Guldbrand Skjönberg och Michael Wilson samt kommunchef Svante Stomberg.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-21] Borås Stad säker och trygg-certifierad för fjärde gången

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol