Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Borås Stads drönare ska ut på tur!

Artikeln publicerades: 2017-11-01 11.07

För att få stadens gator mer livskraftiga behöver de planeras, därför låter vi nu vår geodataavdelning fotografera och filma dem – med drönare! Då får vi en så bra inventering som möjligt inför kommande planeringsarbeten av staden.

Vår stad växer så det knakar och för att den ska hänga ihop behöver vi planera våra gaturum noga. I stadens kommande översiktsplan finns det sex gator som pekas ut som särskilt viktiga – dessa kallas för "urbana stråk".

Ett urbant stråk är en gata som har förmåga att föra vidare stadslivet i centrum ut till de yttre delarna av staden. Det som karaktäriserar dessa stråk är att de har bra förutsättningar för liv och rörelse samt kollektivtrafik, men även plats för de övriga trafikslagen så som gång, cykel och bil.

De sex gator som är aktuella är:

  • Skaraborgsvägen från Knalleland och in till centrum
  • Åsbogatan från Lasarettet och in till centrum
  • Åsboholmsgatan/Katrinedalsgatan från Katrinehillsgatan in till centrum
  • Druveforsvägen från Trandöbron och in till centrum
  • Varbergsvägen från Regementsgatan och in till centrum
  • Alingsåsvägen från Byttorps vägport

Om du ser vår drönare, får du gärna vinka!

Mätningsingenjör Andreas Holmqvist kör med drönaren på en parkeringsplats 

Andreas Holmvist, mätningsingenjör, arbetar med utsättning och mätning.

Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2019-11-04 07.58

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-01] Borås Stads drönare ska ut på tur!

g q n C