Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads funktionshinderverksamhet i nivå med resten av landet

Artikeln publicerades:

Ännu en gång har brukare inom funktionshinderverksamheten fått svara på frågor om hur de upplever det stöd och insatser som de får. Resultaten visar att Borås Stad generellt sett ligger i nivå med resten av landet, och det finns både positiva områden och områden att förbättra.

Hösten 2021 fick brukare möjlighet att svara på frågor och resultaten visar nu att brukarna i Borås Stad svarar ungefär likadant som brukare i andra kommuner. Vårt eget resultat skiljer sig inte heller särskilt mycket från året innan.

Brukarundersökningen genomförs varje år av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och den gör det möjligt att jämföra kommunens resultat över tid och se hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner.

Det var 444 brukare i Borås Stad som svarade på frågorna 2021 vilket är några fler än året innan, men fortfarande bara ungefär hälften av alla brukare. Eftersom nästan varannan brukare inte deltagit i undersökningen måste resultaten tolkas med försiktighet.

Blandade resultat

Det finns flera positiva områden, till exempel att omkring fyra av fem brukare svarar att de

  • får den hjälp de vill ha
  • känner att personalen bryr sig om dem
  • vet vem de ska prata med om något är dåligt
  • trivs på sina boenden och i sina verksamheter.

Det finns också områden som kommunen behöver arbeta med att förbättra. Till exempel upplever kvinnor en större otrygghet än män, vilket är ett resultat som gäller för hela landet. Kommunen måste därför intensifiera arbetet med att öka tryggheten för brukarna, särskilt med fokus på kvinnor.

Flera brukare upplever också att personalen inte pratar med dem på ett sätt som de förstår och ungefär lika många tycker att personalen inte förstår vad de säger. Det tyder på att vi måste jobba med att bli bättre på kommunikation.

Arbete framåt

Kommunen kommer nu arbeta vidare med resultaten för att se vad vi kan göra för att förbättra oss. Flera av de förbättringsområden som kommer fram i undersökningen ska tas upp på en särskild utvecklingsdag i vår. Flera personalgrupper inom funktionshinderverksamheten ska då bland annat få kompetenshöjning i hur man bemöter de brukare som har störst utmaningar.

Tre personer på promenad

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-31] Borås Stads funktionshinderverksamhet i nivå med resten av landet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol