Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Borås Stads gymnasieelver når bra resultat visar Öppna jämförelser 2021

Artikeln publicerades:

Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når bra resultat jämfört med medelvärdet för samtliga gymnasieskolor i riket. Det framgår av de öppna jämförelser som förbundet Sveriges Kommuner och Regioner publicerar idag.

Öppna jämförelser 2021 visar resultaten för Borås Stads gymnasieskolor under läsåret 2019/2020 i jämförelse med alla gymnasieskolor i landet. Inom ett av fyra områden, gymnasieexamen inom 4 år, ligger Borås Stads gymnasieskolor bland de bästa 25 procenten av landets kommuner. Inom de andra tre områdena ligger Borås Stads gymnasieskolor i paritet med medel i riket.

Andelen elever som når en gymnasieexamen inom 4 år ligger 6 procent över riksgenomsnittet. När det gäller andelen elever som uppnår grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år ligger Borås Stads gymnasieskolor cirka 2 procent över riksgenomsnittet. Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutad gymnasieutbildning ligger cirka 1,5 procent över riksgenomsnittet. Den genomsnittliga betygspoängen ligger något under medel för riket.

– Det är positivt att se att vi trots förutsättningarna med rådande pandemi fortsatt når goda resultat och står oss väl i jämförelse med riket, även om vi ser en viss nedgång från föregående läsår, säger Anna Stensson, chef för kvalitet och utveckling på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Utgångspunkten för ökad måluppfyllelse på Borås Stads gymnasieskolor är övertygelsen om att alla elever vill och kan lära. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utvecklingsarbete följer nämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås med de tre utvecklingsområdena: det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna arbetar med sina egna utvecklingsplaner, förbättringsområden och strategier kopplade till måluppfyllelsen på respektive skola.

Person som skriver i ett block

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-24] Borås Stads gymnasieelver når bra resultat visar Öppna jämförelser 2021

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol