Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Borås Stads gymnasieskolor bland de bästa 25 procenten av landets kommuner

Artikeln publicerades: 2018-03-28 16.09

Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når goda resultat jämfört med medelvärdet för samtliga gymnasieskolor i riket. Det framgår av de öppna jämförelser som förbundet Sveriges Kommuner och Landsting publicerar idag.

Öppna jämförelser 2018 visar resultaten för Borås Stads gymnasieskolor under läsåret 2016/2017 i jämförelse med alla gymnasieskolor i landet. Andelen elever som når en gymnasieexamen inom 3 år ligger cirka 8 procent över riksgenomsnittet, vilket placerar Borås Stads gymnasieskolor bland de bästa 25 procenten av landets kommuner.

– Det är härligt att se att medarbetarnas och så klart även elevernas hårda arbete ger så goda resultat, säger Malin Carlsson (S), kommunalråd med ansvar för bland annat skolfrågor.

Andelen elever som uppnår grundläggande behörighet till universitet och högskola på de högskoleförberedande programmen samt yrkesprogrammen ligger något högre än rikssnittet. Den genomsnittliga betygspoängen är i nivå med medel för riket.

– Det är mycket glädjande att andelen elever med en gymnasieexamen ligger så högt eftersom det ger eleverna goda förutsättningar att studera vidare eller gå ut i arbetslivet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt och målmedvetet med utvecklingsfrågor och det här är ett tydligt resultat på det, säger Anna Stensson, kvalitets- och utvecklingsledare på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Utgångspunkten för ökad måluppfyllelse på Borås Stads gymnasieskolor är övertygelsen om att alla elever vill och kan lära. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utvecklingsarbete följer nämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås med de tre utvecklingsområdena: det goda lärandet, kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna arbetar med sina egna utvecklingsplaner, förbättringsområden och strategier kopplade till måluppfyllelsen på respektive skola.

– Det är positivt att det strukturerade arbetet, som påbörjades för många år sedan, bidrar till att eleverna står väl rustade inför kommande studier och yrkesliv, kommenterar Annette Carlson (M), Kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Flygbild över Borås

Senast ändrad: 2018-05-21 10.59

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-03-28] Borås Stads gymnasieskolor bland de bästa 25 procenten av landets kommuner

g q n C