Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Borås Stads hållning till våldsbejakande extremism

Artikeln publicerades: 2017-07-06 15.04

Borås Stad har sedan 2016 en plan för att motverka våldsbejakande extremism. Det förebyggande arbetet är inriktat mot högerextremism, vänsterautonoma miljöer samt den islamistiska extremismen. Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, ansvarar för det här arbetet som det finns mer att läsa om här.

Borås Stad ger ut föreningsstöd. För att få föreningsstöd får inte föreningen ”bedriva en verksamhet som kan skapa positiva attityder till någon form av diskriminering, våld, rasism eller bruk av alkohol eller andra droger”.

Eftersom Islamiska Kulturföreningen bjudit in föreläsare till moskén som tidigare predikat och stått för budskap som inte är förenligt med att få föreningsstöd samt i övrigt inte motsvarar Borås Stads värdegrund kallades styrelsen för Islamiska Kulturföreningen till ett möte den 29 juni för att förklara inbjudningarna. Under mötet tog styrelsen för Islamiska Kulturföreningen i Borås starkt avstånd från både föreläsarna och deras åsikter och budskap och menade att de inte längre är välkomna till moskén. Styrelsen och föreningen är mycket positiva till samverkan och samarbete för att motverka alla former av radikalisering och andra odemokratiska tendenser och yttringar både i moskén och i bostadsområden. Att styrelsens intentioner följs kommer att följas noga av Borås Stad.

Det är en förusättning för att föreningen även i fortsättningen ska få föreningsstöd och hyra lokal av Borås Stad. Islamiska Kulturföreningens moské på Magasinsgatan är en plats där många människor möts. Det är därför särskilt viktigt att alla former av odemokratiska budskap och åsikter motarbetas. Det måste ske med hjälp av alla de goda krafter som finns i moskéverksamheten och tillsammans med andra berörda aktörer.

Moskén i Borås

Senast ändrad: 2019-08-07 07.27

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-07-06] Borås Stads hållning till våldsbejakande extremism

g q n C