Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Borås Stads nya cykelplan

Artikeln publicerades: 2019-12-19 11.34

Igår antogs Borås Stads nya cykelplan av Tekniska nämnden. Cykelplanen är ett planeringsverktyg som beskriver de åtgärder som ska utföras för att Borås ska bli en ännu bättre cykelstad.

Cykelplanen är en del i arbetet med att nå Borås Stads vision om goda resvanor och attraktiva kommunikationer. Den nya cykelplanen som gäller år 2020/2021 fokuserar bland annat på komplettering av saknade länkar i det befintliga cykelstråket, nybyggnation av gång- och cykelvägar, åtgärder som höjer standarden på det befintliga cykelvägnätet, och kommunikationsinsatser för att få fler att välja cykeln.

Se hela den nya cykelplanen och läs mer om Borås Stads cykelarbete.

En person som cyklar i stan. 
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2019-12-19 11.35

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-19] Borås Stads nya cykelplan

g q n C