Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Borås Stad tar krafttag mot hedersvåld

Artikeln publicerades: 2018-06-11 09.29

Sedan början av året har Arbetslivsförvaltningen ansvar för samordning av insatser mot hedersrelaterat våld. Den 12 juni arrangeras en konferens som ska leda till bättre stöd för dem som är utsatta för våld och förtryck i hederns namn.

Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. I hederstänkandet står idéer om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende.

En nationell kartläggning pågår för att utreda hur många ungdomar som i dag lever under hedersförtryck i Sverige.

Socialsekreterare Omid Salehi på Relationsvåldsenheten i Borås säger att han under våren kommit i kontakt med flera unga vuxna utsatta för hedersförtryck.

– Vi träffar varje vecka personer inom vår verksamhet som berättar om kontroll, våld och utsatthet. Vi ser ett stort behov av att staden samlar sig för att erbjuda ett samordnat stöd till dem som behöver det.

Samverkan över gränserna

Den 12 juni arrangerar Relationsvåldsenheten en konferens vars syfte är att påbörja arbetet med en samverkansplan mellan berörda förvaltningar och myndigheter.

Verksamhetschefen på Relationsvåldsenheten, Lennart Gustavsson är hoppfull:

– Intresset för konferensen har varit omfattande. Det märks att det är en fråga som många funderar på och vill ha mer kunskap om.

I dag kan individer få stöd inom till exempel socialtjänsten och vården. Lennart Gustavsson beskriver att han har stora förväntningar på en samverkan.

– En person utsatt för hedersvåld kan ha en komplex behovsbild för att kunna leva fritt från våld och förtyck, skydd, vård och ekonomi. Varje myndighet är expert på sitt område och vi måste samverka.

Till konferensen den 12 juni kommer både kommunledning och externa experter. Planen är en färdig samverkansrutin inom ett år.

Duva

Senast ändrad: 2020-06-11 12.55

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-06-11] Borås Stad tar krafttag mot hedersvåld

g q n C