Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Borås Stad tar Skolinspektionens kritik på största allvar

Artikeln publicerades: 2016-12-21 16.05

Skolinspektionen genomför 2015-2017 en tillsyn av landets samtliga kommunala och fristående skolhuvudmän. Inspektionen har under hösten 2016 besökt 19 av Borås runt 40 kommunala grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor, och några fristående skolor.

Skolinspektionen har vid dessa granskningar funnit allvarliga brister vid fem av dessa skolor, senast vid Fjärdingskolan, Sjöboskolan och Erikslundskolan. Sedan tidigare också Rångedalaskolan och Daltorpskolan.

Flera av dess brister handlar om att skolorna inte lyckats ge elever det stöd de enligt skollagen har rätt till, eller att man inte i tillräcklig omfattning utrett elevers behov av särskilt stöd.

– Vi är mycket medvetna om de här problemen och ser på kritiken med största allvar och ödmjukhet. Vi har jobbat hårt med de här frågorna, vi är på rätt väg, men har en hel del hårt arbete kvar att utföra, säger kommunalrådet Malin Carlsson (S).

– Alla barn har rätt till god utbildning i en trygg miljö, det är helt grundläggande för vårt samhälle.

Alla granskade skolor har fått beslut där Skolinspektionen redogör för eventuella brister som ansvariga måste åtgärda för att leva upp till skollagens krav. Om det inte sker hotar viten, alltså ett slags böter. I Sjöboskolans fall, till exempel, handlar det om 900 000 kronor.

– Varje enskild skola måste förstås jobba med de här problemen, men från centralt håll måste vi föra en nära dialog med Skolinspektionen, säger Grundskoleförvaltningens tillträdande chef Pär Arvidsson Fäldt.

Det handlar om att göra klart exakt vad Skolinspektionen avser i sin kritik.

– Det är ett analysarbete som vi omedelbart startar. Det här är saker som tar tid att få ordning på, och det är angeläget att vi snabbt går till verket, säger Pär Arvidsson Fäldt. Han tror att en längre tid av instabilitet, många rektorsbyten och en svårighet att hitta god kompetens i svåra frågor till viss del förklarar de problem som Skolinspektionen nu sätter fingret på. 

Elever arbetar tillsammans.

d

Om Skolinspektionens arbete i Borås

Om Skolinspektionens arbete i BoråsValet av vilka kommunala skolor som får besök grundas på tillgängliga uppgifter om skolorna, bland annat kunskapsresultat och elevers, föräldrars och lärares svar i en enkätundersökning som Skolinspektionen gjort vid samtliga skolor.Om man finner brister, och dessa är mycket allvarliga kan Skolinspektionen besluta om ett vitesföreläggande. Det betyder att huvudmannen kan bli tvungen att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Skolinspektionen kan också återkalla godkännandet för en fristående skola.

De förhållandevis höga vitesföreläggandena ska ses mot bakgrund av att lagstiftningen kring vitesförelägganden har skärpts sedan Skolinspektionens förra granskning 2013.Skolinspektionens avslutande rapporter om Borås skolor väntas i slutet av januari.

På plats i skolorna har de gästande inspektörerna lyssnat av lektioner, talat med rektorer och med elevhälsan. Viss komplettering har sedan skett av dokumentationen, varefter en rapport har skickats till Borås Stad, som vidarebefordrat den till den aktuella skolan.

Skolinspektionen meddelar kommunen vilka skolor i kommunen man tänker besöka, och huvudmannen, det vill säga Borås Stad, organiserar besöket.

Senast ändrad: 2016-12-22 12.47

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-21] Borås Stad tar Skolinspektionens kritik på största allvar

g q n C