Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Borås Stad utökar användning av visir

Artikeln publicerades:

För att minimera risken att symtomfri personal med covid-19 smittar brukare/patient ska personalen använda visir i allt ansiktsnära vårdarbete inom en meters avstånd.

Exempel på situationer när visir ska användas:

  • personlig omvårdnad, munvård, matning, ögondroppar
  • förflyttning, vändning i säng
  • byte av urinuppsamlingspåse
  • hantering av smutstvätt
  • såromläggning, provtagning etc.

Visir i dessa situationer är ett tillägg till övriga hygienrutiner och får inte ersätta dessa. Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning i vård och omsorg är att konsekvent tillämpa basala hygienrutiner. Detta ska ske i alla vårdsituationer och av all personal oavsett om det finns känd smitta eller inte.

Möjligheten att använda visir gäller för all personal som utför vårdnära arbete. Visiren kan vara personalbundna, alternativt knutna till brukare/patient, beroende på vad som passar respektive verksamhet bäst. Visiren kan användas flera gånger och desinfekteras mellan varje brukare/patient.

Det finns också tillfällen när visir inte ska användas, till exempel:

  • matdistribution
  • städning
  • utomhusaktiviteter (här kan individuell bedömning behövas)

Den nya rutinen för användning av visir gäller omgående. Borås Stad har gott om visir i centralt lager. Dessa skickas nu ut till verksamheterna. Rutinen gäller för Vård- och äldreförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen samt Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

Förvaltningschef Maria Jonsson visar upp ett visir som används inom vård och omsorg i Borås Stad. 

Förvaltningschef Maria Jonsson visar upp ett visir som används inom vård och omsorg i Borås Stad.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-05-19] Borås Stad utökar användning av visir

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol