Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Borås Stad vill öka valdeltagandet genom utbildning

Artikeln publicerades: 2018-04-24 08.00

Borås Stad satsar på att öka valdeltagandet 2018 och arrangerar riktade utbildningar för personal och andra verksamma på de områden som hade lägst valdeltagande år 2014. Bakom utbildningen står Folkhälsoenheten och Valnämndens kansli.

– Det är viktigt för våra medborgares välmående att de deltar i valet, eftersom vi människor mår bra när vi är delaktiga, säger Daniella Norrgård, utvecklingsledare på Folkhälsoenheten.

Valdeltagandet vid förra valet var så lågt som 50 procent i några områden i staden. Snittet i staden var 82 procent. Med utbildningssatsningen är ambitionen att höja valdeltagandet väsentligt. De områden som hade lägst valdeltagande 2014 var Hulta, Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo.

Redskap för att väcka intresse

Under utbildningen får deltagarna lära sig hur valet går till praktiskt, till exempel vilka som har rösträtt i de tre respektive valen, hur valsedlar ser ut och hur det går till i röstlokalen. I utbildningen får deltagarna också lära sig hur de kan göra för att väcka förstagångsväljares intresse för att delta i valet. Deltagarna får också med sig redskap om hur de kan bemöta frågor från potentiella väljare.

Över 100 personer utbildas

Staden arrangerar tre utbildningstillfällen. Två har redan genomförts och har varit välbesökta. Den tredje utbildningen hålls torsdag 26 april.

– Vi siktar på att utbilda strax över 100 personer. Hittills har vi utbildat 60 personer, 40 är anmälda till det tredje utbildningstillfället och vi har fått indikationer på att ett fjärde tillfälle efterfrågas, säger Daniella Norrgård.

Utbildningen riktar sig till personal i staden och i idéburen verksamhet som är verksam på de fem områdena. De som har deltagit i utbildningen har främst varit bibliotekarier, stadsdelsvärdar och personal på mötesplatser men även valambassadörer och föreningsaktiva har varit med.

Utbildningen är en del i en större satsning. Under våren lanseras en stadenövergripande kampanj för att öka valdeltagandet.

Ludvig Ahlstrand, Daniella Norrgård och Ida Grindsiö.

På bilden från vänster: Ludvig Ahlstrand, valkansliet, Daniella Norrgård, folkhälsoenheten och Ida Grindsiö, folkhälsoenheten.

Senast ändrad: 2018-04-23 19.55

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-04-24] Borås Stad vill öka valdeltagandet genom utbildning

g q n C