Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Borås tio i topp bland Sveriges cykelkommuner

Artikeln publicerades:

Idag är det cykelns dag och vi firar med den glada nyheten att Borås klättrar flera steg i cykelfrämjandet stora nationella granskning kommunvelometern.

Kommunvelometern mäter och jämför kommunernas insatser för cykling. I år hamnar Borås på delad tiondeplats av 57 deltagande kommuner. Detta kan jämföras med förra årets placering då Borås kom på 22:a plats bland 40 deltagande kommuner.

I undersökningen får deltagande kommuner poäng för sitt arbete inom tre olika områden – infrastruktur, information och marknadsföring och organisation.

- Jämfört med förra året har vi framförallt fått bättre resultat inom information och marknadsföring. Det känns väldigt roligt eftersom det är ett område vi har satsat extra mycket på. Kommunvelometerns resultat är ett bevis för att våra satsningar fungerar, konstaterar Sara Johansson, ansvarig trafikingenjör för cykling i Borås.

Jämfört med andra stora kommuner får Borås färre poäng i organisationsdelen och då främst i delområdet cykelpolitik, som bland annat behandlar hur kommunen arbetar med cykling i sina styrdokument.

Borås Stad har under flera år arbetat med att ta fram just ett styrdokument i form av en cykelstrategi. Den antogs av kommunfullmäktige i början av året. Strategin pekar ut hur kommunen ska arbeta mer övergripande med cykling. I strategin finns också ett tydligt mål om att andelen cykelresor ska öka till 12% år 2040.

- Jag tror att strategin kommer hjälpa oss i arbetet med att bli en ännu bättre cykelstad, säger Sara Johansson.

Två personer som cyklar

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-06-03] Borås tio i topp bland Sveriges cykelkommuner

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol