Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Bra utbildning och god omsorg i centrum för 2017 års budget

Artikeln publicerades: 2016-12-01 07.00

Budgetförslaget för 2017 innehåller framförallt satsningar på förskola, skola och äldreomsorg. Förslaget innebär oförändrad skatt, en förstärkning av budgeten med 82 miljoner kronor och en historiskt hög investeringsbudget. Resultatet budgeteras till 121 mnkr och är då inom vårt finansiella mål.

Borås är en stad som stadigt växer, och antalet invånare kommer inom kort att passera 110 000.

Omsorg och välfärd för medborgarna präglar också budgeten för 2017.

– Vi behöver göra betydande satsningar på framförallt skolan, men också på förskola och äldreomsorg, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Den största enskilda satsningen i budgetförslaget handlar om utbildningsområdet, där sex miljoner läggs på förskolan, 30 miljoner på grundskolan och strax över sju miljoner till gymnasiet.

– Det här ger de nya nämnderna inom barnomsorg och skola förutsättningar att arbeta för ökad kvalitet och bättre måluppfyllelse. Det kommer också att underlätta när det gäller att behålla och rekrytera personal, säger Malin Carlsson (S), kommunalråd med ansvar för bland annat utbildning.

Budgetförslaget för 2017 innebär i korthet:

  • Nämnderna får en total ökning med 271 miljoner kronor vilket innebär en förstärkning med hela 4,8 procent.
  • Särskilda satsningar på 82 mnkr utöver volym- och kostnadskompensation.
  • En särskild satsning på grundskolan med 30 miljoner kronor. 6 miljoner av dessa är avsedda att stärka de skolor som särskilt behöver extra resurser.
  • En extra satsning på förskolan med 6 miljoner kronor.
  • En extra satsning på äldreomsorgen med 20 miljoner kronor.
  • En extra satsning på gymnasieskolan med 7,3 miljoner kronor.

Tillskott blir det också för Sociala omsorgsnämnden med 3,1 miljoner kronor. Fritids- och folkhälsonämnden tillförs 6,5 miljoner kronor, och Kulturnämnden får en miljon extra för satsning på Kulturskolan.

– Jag är särskilt glad för tillskottet på 20 miljoner kronor för att säkerställa äldres behov av vård och omsorg. Under nästa år kommer dessutom en förstudie för ett nytt vård- och omsorgsboende att göras, säger Ida Legnemark, gruppledare (V).

Budgeten 2017 innebär också en historiskt hög investeringsnivå med 570 miljoner kronor, pengar som bland annat kommer att gå till att bygga nya förskolor.

Fyra nya förskolor öppnas under 2017, och arbetet med ytterligare tio påbörjas.

Borås Stad satsar också på infrastrukturen, och det kommande året blir viktigt, säger kommunalrådet Tom Andersson (MP).

– Vi behöver bland annat komma till skott med den förnyelse av stadsbusstrafiken som är nödvändig för att svälja allt fler resenärer. Därtill ökar vi satsningen på gång- och cykelvägar.

– Vårt budgetförslag syftar till att göra vitala investeringar för en god framtid, samtidigt som vi ser till att ha en god ekonomi för framtida investeringar. En långsiktig stabilitet är avgörande för en kommun, avslutar Ulf Olsson.

För ytterligare information:

Kommunalrådet Ulf Olsson (S): 0705 23 30 22

Budgetchef Roger Cardell: 0768-88 70 40

Bild på budgetdokumentet.

Senast ändrad: 2017-01-09 09.40

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-01] Bra utbildning och god omsorg i centrum för 2017 års budget

g q n C