Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Broschyr om krisberedskap skickas till alla boråsare

Artikeln publicerades:

För två år sedan fick alla svenska hushåll broschyren Om krisen eller kriget kommer i sin brevlåda från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Nu i veckan kommer alla hushåll i Borås att få broschyren Tillsammans när krisen kommer, som är en lokal uppföljning från Borås Stad.

– Vi vill med den här skriften tipsa våra invånare om hur de själva kan förbereda sig för en samhällskris, men också berätta om vilket stöd som Borås Stad kan erbjuda, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Att broschyren skickas ut under den pågående coronapandemin är en tillfällighet. Anledningen till att den skickas ut nu är att den är en del av den årliga nationella krisberedskapsveckan. Broschyrens innehåll handlar generellt om samhällskriser och inte specifikt om den som vi just nu befinner oss i.

Enligt den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen behöver vi vara beredda på flera olika typer av samhällskriser som till exempel natur- och väderrelaterade händelser, social oro och sjukdomar.

– Det här är en viktig information till våra invånare som jag hoppas att alla tar till sig. Alla har ett ansvar att hjälpas åt i de kriser som kan drabba oss i samhället, säger Annette Carlson, Kommunstyrelsens första vice ordförande (M).

Information, ikon

Broschyren och Borås Stads krisberedskap

  • Broschyren och mer om Borås Stads krisberedskap hittar du på Säkerhet och kris.
  • Broschyren finns även på lättläst svenska.
Två broschyrer med rubriken "Tillsammans när krisen kommer".

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-05-18] Broschyr om krisberedskap skickas till alla boråsare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol