Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Brottsförebyggande rådets nationella konferens hålls i Borås 2023

Artikeln publicerades:

Brottsförebyggande rådet (Brå) håller varje år en nationell konferens om lokalt brottsförebyggande arbete som kallas Råd för framtiden. Nu är det bestämt att den nästa år kommer att äga rum på Borås Kongress den 29–30 mars.

Årets konferens hölls i Gävle, och när den avslutades idag fick Fritids- och folkhälsonämndens ordförande i Borås, Håkan Eriksson (C), tillfälle att hälsa deltagarna välkomna till Borås.

– Borås är en mindre stad, men präglas på flera sätt av en storstads utmaningar. Vi har två särskilt utsatta områden och ligger nära Göteborg, med allt vad det innebär på gott och ont. Vi är därför övertygande om det på Råd för framtiden i Borås 2023 kommer finnas något för alla kommuner och organisationer, oavsett storlek och utmaningar.

Konferensen brukar locka ungefär 500 deltagare som i sitt yrke arbetar med lokalt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på kommuner och bostadsbolag och inom polisen. Bland andra brukar justitieministern och Brottsförebyggande rådets generaldirektör vara med. Brottsförebyggande rådet kommer att planera konferensen och sätta ihop ett innehåll som kan bidra till att stötta det brottförebyggande arbetet i hela Sverige.

Det lokala Brottsförebyggande rådet i Borås består av representanter från de flesta av Borås Stads förvaltningar, Bostäder i Borås, polisen, räddningstjänsten och Borås City. Gruppen arbetar bland annat med att initiera olika trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Brå i Borås står också bakom samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och polisen.

Borås Stads brottsförebyggande arbete

Vy från Borås Kongress

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-04-08] Brottsförebyggande rådets nationella konferens hålls i Borås 2023

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol