Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Byggnation av Lilla brogatan - etapp 2

Artikeln publicerades: 2019-04-24 12.10

Många har uppmärksammat att flera träd på Lilla Brogatan fälldes under tisdag eftermiddag och onsdag förmiddag. Anledningen till att träden fälls är att man gör plats för den nya cykelbana som är en av delarna i ombyggnationen av Lilla Brogatan.

För att inte påverka framkomligheten och göra allt för stora störningar på en gång delades ombyggnationen av Lilla Brogatan upp i två delar. Trädfällningen är starten på ombyggnationen av etapp 2 av gatan. Etapp 1 utanför Pallashuset färdigställdes under 2018. Den nya ombyggnationen kommer att innebära att gatan läggs om och ytan för biltrafik blir smalare. Detta för att ge mer utrymme för uteserveringar, gångmöjligheter och cykelväg som ett led i arbetet med att på ett tydligare sätt binda ihop stadens cykelstråk.

Etapp 2 kommer utformas på samma sätt som utanför Pallashuset och nya träd kommer att planteras. Förutom ny cykelbana och nya träd tillkommer även nya bänkar, papperskorgar, belysning med mera.

Träd på Lilla brogatan som sågas ned. 

Senast ändrad: 2020-04-24 13.36

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-04-24] Byggnation av Lilla brogatan - etapp 2

g q n C