Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Detaljplan för Åkermyntan 5 med flera ute på granskning

Artikeln publicerades:

Ett nytt bostadsområde med radhus och flerbostadshus, förskola och vårdboende i mindre skala och centrumverksamheter i bottenplan. Det är några av de planer vi vill förverkliga i Bergsäter på Åkermyntan 5 med flera.

Sedan området planlades 1946 har diverse industrilokaler byggts och innan dess fanns det troligen två eller tre äldre bostadshus. Nu vill vi använda det strategiska läget nära centrum och knytpunkter för kollektivtrafik för att skapa ett område att både bo i och besöka. Förlaget innebär en omvandling av området med bostäder istället för en förtätning av området med kompletterande bostäder och avviker därför från översiktsplanen.

Planen har tidigare varit på samråd under mars-april 2017, samt en första granskning i december-januari 2017/2018 och en andra granskning under juni 2021. Vid ett överklagande bedömde Mark och Miljööverdomstol i april 2023 att planen skulle hanteras med utökat förfarande och därför skickas planen nu till en tredje granskning. Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet.

Tyck till om planen

Vi vill veta vad du tycker! Granskningstiden är mellan 1 juni och 2 juli 2023. Den 12 juni håller vi öppet hus för att informera om detaljplanen i Stadshusets entré, Kungsgatan 55, Borås.

Du kan redan nu maila dina synpunkter till detaljplanering@boras.se (skriv planens diarienummer BN2015-0887 i ämnesraden). Vi vill ha dina synpunkter senast den 2 juli 2023.

Granskningsmöte

  • Datum: Måndag 12 juni
  • Tid: 17.00 till 18.00
  • Plats: Stadshusets entré, Kungsgatan 55, Borås
Illustration av Åkermyntan, Bergsäter
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-06-02] Detaljplan för Åkermyntan 5 med flera ute på granskning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol