Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Detaljplan för Solhem 1 och 4 med flera ute på granskning

Artikeln publicerades:

Visste du att fru Tora Lindberg-Svensson var den första att bebygga området Solhem, år 1909? Nu vill vi bygga ihop historia med framtid och planerar 150 nya bostäder längs med Syster Toras väg.

Detaljplanen gäller Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera. Närheten till sjukhuset, skolor, Glasögonsjöarna och centrum ger Östermalm stor attraktivitet. I dagsläget finns det omkring 100 lägenheter i området.

– Landskapet är kuperat och flera byggnader i närheten utgör arbetsplatser. Det innebär att få människor rör sig i området under kvällstid. Vi hoppas att fler bostäder skapar liv och rörelse, säger Leila Alves Bonnier, planarkitekt.

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som påverkas av detaljplanen (sakägarna). Efter samrådet bearbetar vi planförslaget och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att ställa ut planen för granskning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång.

Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Granskningstiden pågår mellan 4 juli och 4 september 2022.

Nu har du möjlighet att tycka om planen

Du är välkommen att lämna in synpunkter, gärna digitalt, under granskningstiden. Sista dagen att lämna in synpunkter är 4 september 2022.

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås.

Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte har möjlighet att komma till Stadshuset skickar vi gärna handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Flygbild över solhem

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-07-05] Detaljplan för Solhem 1 och 4 med flera ute på granskning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol