Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Detaljplan för Viskaholm ute på granskning

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Vacker arkitektur, nära till vatten, kultur runt hörnet och centralt läge. Viskaholm i västra centrum är en del av Borås textilhistoria med potential att bli en levande plats med cirka 400 bostäder, handel och kontor. Nu är en ny detaljplan för området ute på granskning!

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som påverkas av detaljplanen (sakägarna). Efter samrådet bearbetar vi planförslaget och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att ställa ut planen för granskning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång.

– Det är ett spännande projekt som väver ihop det gamla Borås med det nya. Till exempel kommer den vackra byggnaden där Viskaholms Wäfveri tidigare låg bevaras och användas som kontor, berättar Leila Alves Bonnier, planarkitekt på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nu kan du tycka till om planen

Granskningstiden pågår mellan 16 maj till och med 20 juni 2022. Du är välkommen att lämna in synpunkter, gärna digitalt, under granskningstiden. Du kan redan nu maila dina synpunkter till detaljplanering@boras.se. Skriv planens diarienummer BN2017-0656 i ämnesraden.

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb på boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”, och i Stadshuset på Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb skickar vi gärna handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Mer information: Centrum, Viskaholm 2 med flera - Borås Stad (boras.se) Länk till annan webbplats.

Skiss på Viskaholm

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-05-17] Detaljplan för Viskaholm ute på granskning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol